Ruszyła ogólnopolska akcja społeczna „Rodzina ma głos!”

0

Organizatorzy – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – będą zachęcali elektorat do udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Wskażą także, poprzez nadanie certyfikatów, kandydatów przyjaznych rodzinie. Więcej informacji o akcji na stronie www.rodzinamaglos.pl

Rodzina stanowi podstawę każdej wspólnoty lokalnej. Samorząd terytorialny, który dysponuje odpowiednimi środkami i narzędziami, może i powinien mieć wpływ na dobrobyt małżeństw i dzieci. Dlatego też, to rodzina powinna być w centrum uwagi działalności lokalnej wspólnoty.

Samorząd może realnie wspierać i promować wartości, które są dla nas ważne. To on odpowiada za bezpieczeństwo, edukację, kulturę czy politykę społeczną. Tylko od nas i naszego głosu w listopadowych wyborach zależy, jak będzie nam się żyło w naszych miejscowościach. Wystarczy świadomie wybrać odpowiednie osoby.” – mówi Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Samorządowiec Przyjazny Rodzinie

Dobro najbliższych jest najwyższą wartością dla większości Polaków. Według badań CBOS z 2013 r. „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, dla ponad 78 proc. respondentów szczęście rodzinne jest jedną z głównych wartości, którymi kierują się w życiu. Dlatego, podczas II Kongresu Polskiej Rodziny został stworzony Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Przestrzeganie spisanych zasad gwarantuje prawidłową pracę samorządów na rzecz rodziców i ich dzieci.

W ramach akcji „Rodzina ma głos!” lokalni pełnomocnicy będą poszukiwać kandydatów, którzy pragną działać zgodnie z wartościami określonymi w Dekalogu. Przyszli samorządowcy, wybrani przez lokalne kapituły, składające się z liderów opinii, otrzymają Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Wspólna praca kapituł i pełnomocników tej kampanii zagwarantuje wyborcom, że Certyfikaty będą przyznane rzetelnie i z rozwagą.

„Rodzina ma głos!”

Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem kształtowania wartości i postaw do wychowania dzieci. Z tego powodu, by móc spełniać swoje podstawowe funkcje, powinna mieć odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne. Organizatorzy akcji „Rodzina ma głos!” wskazują prawidłowe z punktu widzenia lokalnych społeczności rozwiązania, jak na przykład dobrze wdrożona karta rodziny czy odpowiednio wykorzystany bon oświatowy.

Po konferencji inaugurującej kampanię, w październiku br. w całej Polsce odbędą się regionalne spotkania, na których wręczone zostaną Certyfikaty Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Lista certyfikowanych będzie dostępna na stronie www.rodzinamaglos.pl.