Szybsza procedura legalizacji pobytu cudzoziemców ratunkiem dla polskiej gospodarki

Karolina Szleszyńska, wiceprezes Gremi Personal
Karolina Szleszyńska, wiceprezes Gremi Personal

Do rządu wpłynął nowy projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach, który ma ułatwić i przyspieszyć procedurę legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce.

Szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są obecnie najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Mowa o nowym projekcie zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który  przyjął rząd. Według nowych przepisów streszczonych na stronie MSWiA, obcokrajowcy ubiegający się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie będą już musieli udowadniać, że mają w Polsce zapewnione miejsca zamieszkania oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu. Nowelizacja ustawy, przewiduje również nowy tryb zmiany zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców w sytuacji zmiany pracodawcy, lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Poszerzony też będzie katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 “Z perspektywy pracodawców i agencji zatrudnienia interesujące są kwestie dotyczące uproszczenia udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Również wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje na temat migrantów może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwoleń pobytowych. Dobrze, że rząd widzi potrzebę wprowadzenia tych zmian i wsłuchuje się w potrzeby polskich przedsiębiorców, ponieważ każde usprawnienie przyśpieszenia legalnego pobytu i zatrudnienia migrantów jest nam niezmiernie potrzebne.” – mówi Karolina Szleszyńska wiceprezes Gremi Personal

Pracodawcy oraz agencje zatrudnienia czekają na szczegóły projektu, żeby móc ocenić, czy proponowane zmiany realnie ułatwią zatrudnianie migrantów i realnie pomogą rozwiązać problem, a nie jedynie go załagodzić.