Transport bezemisyjny na lądzie, wodzie i w powietrzu

0

Pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną znajdują dziś zastosowanie nie tylko na lądzie, ale także w transporcie rzecznym, morskim i lotniczym. Czy stoimy u progu ekologicznej rewolucji?

Od czasów wynalezienia silnika parowego, za którym podążyło masowe uprzemysłowienie światowej gospodarki, jej podstawę stanowiły paliwa kopalne. W związku z efektami ubocznymi takiego stanu rzeczy – zwiększoną emisją gazów cieplarnianych, obserwowanym globalnie wzrostem temperatury oraz coraz gwałtowniejszymi zmianami klimatycznymi, śmielej poszukuje się dziś energetycznych alternatyw. O przyspieszeniu prac decydują nie tylko kwestie ekologiczne, ale i ekonomia. Prognozuje się, że ceny paliw kopalnych będą systematycznie rosnąć. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wdrażaniem bezemisyjnych rozwiązań jest rozpowszechnienie e-commerce. Zjawisko masowego dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu pociąga za sobą zwiększony popyt na dowóz stosunkowo niewielkich przesyłek do klientów indywidualnych. I choć transport lądowy z użyciem pojazdów elektrycznych nie jest niczym nowym, wykorzystywane są tu coraz bardziej wydajne, precyzyjnie dostosowane do określonych potrzeb technologie. Choć na tym tle innowacyjne wydaje się wdrażanie elektrycznych statków i samolotów, obecna skala wykorzystania bezemisyjnych samochodów i urządzeń transportowych oraz rosnąca świadomość możliwości tego typu pojazdów sprawia, że warto pochylić się również nad rozwiązaniami w tym obszarze.

Prąd na ląd

Fot._DHLHistoria masowego elektrycznego transportu lądowego sięga wstecz do XIX wieku, kiedy to w Europie i Stanach Zjednoczonych powstawały pierwsze miejskie linie tramwajowe do przewozu pasażerów. W XX wieku ulicami Wielkiej Brytanii o świcie przemieszczały się bezgłośne „Milk Floats”. Napędzane baterią niewielkie pojazdy dostawcze rozwoziły mleko od drzwi do drzwi, stając się przyczyną ówczesnej dominacji tego kraju w obszarze zasilanych prądem urządzeń transportowych. Brytyjskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych wydało w 1967 r. komunikat, w którym stwierdzono, że tego typu maszyn jest na Wyspach więcej niż łącznie we wszystkich innych państwach świata. Niestety, by zwiększyć prędkość dowozu i związane z tym zyski, wiele firm korzystających z Milk Floatów z czasem porzuciło napęd elektryczny na rzecz silników spalinowych.

Czytaj również:  Rynek pracy szybko się cyfryzuje. Nauczycielom będą potrzebne nowe kompetencje