Trzy trendy na 2017 rok, które zmienią sposób, w jaki zarządzamy energią

0
Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric Polska
Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric Polska

Urbanizacja, digitalizacja i industrializacja – te trzy megatrendy zdominowały ubiegły rok i to one także w 2017  i w kolejnych latach będą wpływać na sposób, w jaki zarządzamy energią.  Prognozy nie pozostawiają wątpliwości: do 2050 roku populacja miast na całym świecie powiększy się o 2,5 mld ludzi[1], liczba urządzeń podłączonych do sieci wzrośnie o 50 mld w ciągu najbliższych 5 lat[2], a zapotrzebowanie na energię w przemyśle zwiększy się o przynajmniej 50 proc. w ciągu kolejnych 35 lat[3]. Jednocześnie, stoimy przed wyzwaniem dwukrotnego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Jedynym rozwiązaniem tego dylematu energetycznego jest trzykrotne zwiększenie efektywności.  Potrzebna jest więc zmiana podejścia do zarządzania energią, która w 2017 roku będzie napędzana przez trzy kluczowe trendy.

Trend 1:  Organizacje będą integrować procesy operacyjne i IT dzięki Internetowi Rzeczy

Prognozowany na najbliższe lata wzrost liczby urządzeń przynależących do Internetu Rzeczy nie pozostanie bez wpływu na niemal wszystkie sektory gospodarki – IoT zmieni kształt sektora przemysłu, infrastruktury, budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, centrów danych i sieci, medycyny, a nawet rolnictwa. Internet Rzeczy zrewolucjonizuje również sposób, w jaki firmy i organizacje zarządzają energią. Budynki, domy mieszkalne, centra danych, obiekty przemysłowe i sieci elektroenergetyczne będą skomunikowane ze sobą – od poziomu elektrowni do gniazdka – podnosząc efektywność dzięki dwukierunkowemu przepływowi energii i informacji.  Biznes już dziś postrzega IoT jako źródło potencjalnych korzyści –  z badania zrealizowanego przez Schneider Electric wynika, że aż 70 proc. kadry kierowniczej z 2500 firm na całym świecie dostrzega wartość biznesową, jaką niesie ze sobą Internet Rzeczy, a 23 proc. organizacji planowało wdrożenie takich rozwiązań w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał IoT, firmy muszą zacząć od integracji procesów operacyjnych i IT na wszystkich poziomach organizacji – spodziewamy się, że ten trend zyska na znaczeniu w 2017 roku. Skomunikowane ze sobą urządzenia wyposażone w cyfrową transmisję danych będą dostarczać dane do lokalnych systemów zarządzania i narzędzi analitycznych, pozwalając podejmować lepsze decyzje w czasie rzeczywistym, co całkowicie zmieni sposób zarządzania energią.

Czytaj również:  Pilotażowa instalacja TAURON przekształci CO2 w gaz ziemny

Trend 2: Nowe technologie pozwolą wykorzystać potencjał OZE