Wady i zalety stosowania MSSF w firmie

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to stosowane powszechnie na świecie standardy oraz ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jakie są wady i zalety MSSF oraz jakie mają one znaczenie dla biznesu?

Czym różni się MSSF od MSR?

Dawniej MSSF występowały pod nazwą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i były publikowane od 1973 do 2001 roku przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC – International Accounting Standards Committee). Oba te pojęcia bywają używane zamiennie, chociaż MSR stanowią jedynie część MSSF, zaś te drugie odnoszą się do terminu o szerszym znaczeniu.

Jakie znaczenie dla biznesu mają MSSF?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały wprowadzone w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia bardziej precyzyjnej porównywalności sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki z różnych krajów, a przez to opartych na odmiennych systemach prawnych. Wprowadzenie MSSF sprawiło, że podmioty inwestujące w spółki na otwartym rynku kapitałowym mogą oceniać ich wartość na podstawie sporządzonych na podobnych zasadach sprawozdaniach finansowych. Standaryzacja ułatwia w tym przypadku analizę i porównywanie danych.

Jakie są zalety MSSF?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zaliczyć należy możliwość dokładnego przedstawienia kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz sporządzenie bardziej czytelnych sprawozdań finansowych. Informacje zawarte w tego typu raportach przygotowane zostały zgodnie z określonymi założeniami i zasadami, co znacznie ułatwia ich porównanie.

Obecnie MSSF są używane w krajach należących do Unii Europejskiej, a także w takich państwach, jak m.in. Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia czy Australia. W dużej części państw stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagane jest prawem, zwłaszcza jeśli chodzi o spółki notowane na giełdzie. Dotyczy to krajów należących do Unii Europejskiej. Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości wymóg ten obejmuje również wszystkie banki, nawet jeśli nie są one notowane na giełdzie.

Wady stosowania MSSF

Chociaż MSSF mają swoje zalety, to jednocześnie opierają się na dość skomplikowanych zasadach i postanowieniach, dlatego też przygotowanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej bywa trudne i wymaga odpowiedniej wiedzy. Problemem bywają też rozbieżności pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania oraz obrotem w rozumieniu księgowym i podatku od towarów i usług, co utrudnia rozliczenia podatkowe. Dobrym rozwiązaniem są więc specjalne szkolenia.

E-learningowe kursy MSSF dostępne m.in. na https://store.pwc.pl/pl/produkty/mssf-szkolenia-e-learningowe-po-angielsku zawierają interaktywne i ukierunkowane materiały z wieloma ćwiczeniami i praktycznymi przykładami. Tego typu szkolenia dostępne online pozwolą uzupełnić wiedzę i umiejętności w domowym zaciszu i o dowolnej porze, co ma szczególnie istotne znaczenie zwłaszcza w dobie pandemii.