Zmiany w życiu pod stałą ochroną

0

Niektóre ważne wydarzenia życiowe skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem swoim i bliskich, co niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność wyboru spośród wielu ofert ubezpieczeniowych. A gdyby tak jedna polisa zapewniała ochronę na różne okoliczności?
MetLife wprowadza właśnie do oferty ubezpieczenie ochronno – inwestycyjne Projekt Jutro, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową dopasowującą się do zmian w życiu klienta.

Projekt JutroProjekt Jutro to ubezpieczenie na życie i gromadzenie kapitału w formie jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w jednym. Polisa zawierana jest na czas nieokreślony, a zatem chroni bezterminowo. Natomiast minimalny okres zawarcia umowy to 15 lat. Klient – zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) – może co miesiąc  dokonać zmiany wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. A jeśli w którymś momencie ubezpieczający zdecyduje się rozwiązać umowę, otrzyma od towarzystwa środki, jakie zostały zgromadzone do tego czasu.

Wprowadzenie Projektu Jutro zostało poprzedzone badaniami oczekiwań klientów. Dzięki nim mogliśmy stworzyć takie ubezpieczenie, które dostarcza prawdziwą wartość i ochronę tego, co dla klienta najważniejsze, czyli zdrowia i życia swojego i bliskich. Nie tylko w momencie zakupu ubezpieczenia ale również w trakcie kolejnych etapów i zmian w jego życiu – wyjaśnia Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife.

Niezmiennie ważne zdrowie

Jedną z dodatkowych opcji jest ochrona zdrowia klienta. Takie rozszerzenie zapewnia wypłatę świadczenia w sytuacji poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, a także w razie konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

Mały człowiek – duża zmiana

Klienci, którzy posiadają dzieci mogą zapewnić im ochronę na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW, groźnej choroby, pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW bądź choroby. Ochrona obejmuje również zdarzenia takie jak złamania czy oparzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem. Warto podkreślić, że jeżeli w okresie wakacji – od 1 lipca do 31 sierpnia – kiedy aktywność fizyczna dzieci jest szczególnie zwiększona, doszłoby do nieszczęśliwego wypadku i w jego konsekwencji do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa, złamania bądź oparzenia, kwota wypłaty będzie automatycznie podwajana. W trudnej sytuacji związanej z nieszczęśliwym wypadkiem dziecka, nie tylko
w czasie wakacji, ale w całym okresie obowiązywania ubezpieczenia, pomocą dla rodziców będą dołączone bezpłatne usługi assistance w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego. Obejmuje on m.in. wizyty u lekarzy specjalistów,  badania, zabiegi rehabilitacyjne, pomoc w nauce czy całodobowy serwis informacyjny. Powypadkowy Pakiet Medyczny realizowany jest przez współpracującą z towarzystwem zewnętrzną firmę.

Czytaj również:  Komentarz Małgorzaty Jackiewicz do wyników rynku ubezpieczeń zdrowotnych na koniec 2017 r.

Finansowe bezpieczeństwo, na „wszelki wypadek”