Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – maj 2018 r.

0
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 21,3% rdr do 17,1 mld zł w maju 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 2,1% rdr do poziomu 657,7 tys. szt.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 27,7% rdr do poziomu 80,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 108% do poziomu 18,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 46,9% rdr do 10,2 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 33,5% do 10,7 TWh

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,6 mld zł w maju 2018 r., czyli o 20,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 21,3% rdr, do poziomu 17,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w maju 2018 r. poziom 852,5 mln zł, o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2018 r. wyniosła 57 282,73 pkt i była o 4,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 38% rdr do poziomu 143 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju wzrosła o 48,2% rdr i wyniosła 141,3 mln zł.

W maju 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 657,7 tys. szt., o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w maju 2018 r. 311,1 tys. szt., co oznacza spadek o 25,3% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 173,5% do poziomu 215,5 tys. szt. wobec 78,8 tys. szt. w maju 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,7 mld zł na koniec maja 2018 r. wobec 63,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 7,2% rdr, do poziomu 148,7 mln zł.

Czytaj również:  Prezes BioMaxima S.A. zapowiada lepsze wyniki finansowe - ruszyła produkcja w nowym zakładzie w Lublinie

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju tego roku 22,9 mld zł i była o 49,7% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2018 r. wyniósł 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 108% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 142% do poziomu 16,1 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w maju 2018 r. 10,2 TWh, o 46,9% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 43,5% do poziomu 1 TWh. Natomiast wzrost o 79,5% do poziomu 9,1 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 41,9% rdr osiągając w maju 2018 r. poziom 22,8 ktoe4.