Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – maj 2018 r.

0
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 21,3% rdr do 17,1 mld zł w maju 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 2,1% rdr do poziomu 657,7 tys. szt.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 27,7% rdr do poziomu 80,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 108% do poziomu 18,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 46,9% rdr do 10,2 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 33,5% do 10,7 TWh

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,6 mld zł w maju 2018 r., czyli o 20,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 21,3% rdr, do poziomu 17,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w maju 2018 r. poziom 852,5 mln zł, o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2018 r. wyniosła 57 282,73 pkt i była o 4,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 38% rdr do poziomu 143 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju wzrosła o 48,2% rdr i wyniosła 141,3 mln zł.

W maju 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 657,7 tys. szt., o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w maju 2018 r. 311,1 tys. szt., co oznacza spadek o 25,3% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 173,5% do poziomu 215,5 tys. szt. wobec 78,8 tys. szt. w maju 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,7 mld zł na koniec maja 2018 r. wobec 63,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 7,2% rdr, do poziomu 148,7 mln zł.

Czytaj również:  Wstępne, niezaudytowane wyniki Grupy Santander Bank Polska za 2018

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju tego roku 22,9 mld zł i była o 49,7% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2018 r. wyniósł 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 108% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 142% do poziomu 16,1 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w maju 2018 r. 10,2 TWh, o 46,9% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 43,5% do poziomu 1 TWh. Natomiast wzrost o 79,5% do poziomu 9,1 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 41,9% rdr osiągając w maju 2018 r. poziom 22,8 ktoe4.

Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec maja 2018 r. 587,28 mld zł (135,96 mld EUR). Łączna kapitalizacja 476 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja tego roku 1 230,37 mld zł (284,84 mld EUR).

Na Głównym Rynku w maju 2018 r. zadebiutowała spółka Ten Square Games, o wartości oferty 94 mln zł.

Na NewConnect w maju 2018 r. zadebiutowała spółka CreativeForge Games, o wartości oferty 9,40 mln zł.

W maju 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o jedną mniej niż rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.