i2 Development emituje kolejną serię obligacji korporacyjnych

GPW (1)

i2 Development S.A. 4 czerwca rozpocznie publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii F o wartości do 20 mln zł i okresie zapadalności wynoszącym 2,5 roku. Obligacje posiadają oprocentowanie zmienne na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,3 proc. w skali roku. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Zapisy potrwają do 22 czerwca. Jedynym oferującym obligacje jest Michael/Ström Dom Maklerski.

Wartość całego programu publicznych emisji obligacji i2 Development wynosi 100 mln zł. W obecnej emisji Spółka oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 200 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji w wysokości 20 mln zł.

Cel emisji

Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Największą inwestycją realizowaną przez Emitenta jest projekt Bulwar Staromiejski we Wrocławiu, w ramach którego powstaje część mieszkaniowa oraz część biurowo-usługowa. Grupa ma bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 200 lokali o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2. Na 31 marca 2018 r. Spółka posiadała ok. 1 400 lokali w budowie. Ponadto w maju 2018 r. Grupa zawarła dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości we Wrocławiu na łącznie ok. 500 lokali.

Warunki emisji

Oferowane obligacje mają zmienne oprocentowane w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą 4,3 proc. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Obligacje nie są zabezpieczone oraz nie są amortyzowane. Opcja wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta dostępna jest po roku za odpłatnością w terminach płatności odsetek.

Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2020 r. Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst.

Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej obligacji i wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 25 000 zł. Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael/Ström lub korespondencyjnie.

Przydział obligacji zaplanowany jest na 29 czerwca br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii F:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 4 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 22 czerwca 2018 r.
Przydział obligacji 29 czerwca 2018 r.
Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego 29 czerwca 2018 r.

 

Prospekt emisyjny został udostępniony na stronie internetowej Spółki, a także Domu Maklerskiego Michael/Ström, pełniącego rolę jedynego oferującego.

Doświadczenie oferującego

Dom Maklerski Michael/Ström posiada bogate doświadczenie w skutecznym plasowaniu emisji – dotychczas przeprowadził łącznie ponad 90 emisji obligacji korporacyjnych dla  emitentów z różnych branż, w tym deweloperskiej.

– Z sukcesem uplasowaliśmy ponad 35 emisji obligacji liderów rynku nieruchomości, takich jak Robyg, Ghelamco, Marvipol, Ronson czy Capital Park. Wiemy, że zaufania nie zdobywa się z dnia na dzień, ale jesteśmy pewni, że dzięki naszej filozofii, osiąganym wynikom i rzetelnej pracy wspólnie z naszymi Klientami możemy budować partnerskie relacje. Dzięki różnorodności oferty umożliwiamy naszym klientom prywatnym budowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego – mówi Michał Ząbczyński, prezes Domu Maklerskiego Michael/Ström.

———————————-

Informacje o spółce

i2 Development jest deweloperem mieszkaniowym działającym od 2012 r. na rynku wrocławskim. Model biznesowy Grupy w ok. 75 proc. skoncentrowany jest na rynku mieszkaniowym (głównie segment o podwyższonym standardzie). Ok. 25 proc. działalności Spółki stanowi budowa i sprzedaż nieruchomości komercyjnych. Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem Spółki jest Bulwar Staromiejski zlokalizowany nad Odrą, w centrum Wrocławia. Od maja 2016 r. akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie.

Informacja o oferującym

Michael/Ström Dom Maklerski S.A. to największy pozabankowy dom maklerski wyspecjalizowany w rynku obligacji korporacyjnych. Pozycję tę osiągnął zaledwie w ciągu trzech lat swojej działalności. W tym czasie przeprowadził on ponad 90 emisji obligacji firm na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł. W samym roku 2017 Michael/Ström uplasował 650 mln zł.

Wśród klientów, którzy zaufali marce Michael/Ström są największe firmy sektora deweloperskiego czy windykacyjnego, m.in.: Robyg, Ghelamco, Marvipol, Kredyt Inkaso oraz BEST, a także ponad 1000 zamożnych inwestorów prywatnych, z majątkiem płynnym ponad 500 tys. zł.

Oprócz obligacji korporacyjnych firma oferuje również certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto w ramach usług bankowości inwestycyjnej – oprócz pozyskiwania finansowania w formie emisji papierów wartościowych – Michael/Ström oferuje doradztwo w zakresie strategii i struktury finansowania, wsparcie w procesach fuzji i przejęć, obsługa private equity oraz finansowanie mezzanine.

W lutym tego roku Michael/Ström rozszerzył prowadzaną działalność o czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jednocześnie rozpoczynając zarządzanie pierwszym autorskim funduszem obligacji korporacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.michaelstrom.pl, u doradców Private Brokerage M/S DM, a także pisząc na: [email protected] bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 22 128 59 00.