i2 Development emituje kolejną serię obligacji korporacyjnych

0

i2 Development S.A. 4 czerwca rozpocznie publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii F o wartości do 20 mln zł i okresie zapadalności wynoszącym 2,5 roku. Obligacje posiadają oprocentowanie zmienne na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,3 proc. w skali roku. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Zapisy potrwają do 22 czerwca. Jedynym oferującym obligacje jest Michael/Ström Dom Maklerski.

Wartość całego programu publicznych emisji obligacji i2 Development wynosi 100 mln zł. W obecnej emisji Spółka oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 200 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji w wysokości 20 mln zł.

Cel emisji

Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Największą inwestycją realizowaną przez Emitenta jest projekt Bulwar Staromiejski we Wrocławiu, w ramach którego powstaje część mieszkaniowa oraz część biurowo-usługowa. Grupa ma bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 200 lokali o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2. Na 31 marca 2018 r. Spółka posiadała ok. 1 400 lokali w budowie. Ponadto w maju 2018 r. Grupa zawarła dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości we Wrocławiu na łącznie ok. 500 lokali.

Warunki emisji

Oferowane obligacje mają zmienne oprocentowane w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą 4,3 proc. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Obligacje nie są zabezpieczone oraz nie są amortyzowane. Opcja wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta dostępna jest po roku za odpłatnością w terminach płatności odsetek.

Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2020 r. Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst.

Czytaj również:  Raport Antal: 6 trendów na rynku kandydata w 2018 roku

Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej obligacji i wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 25 000 zł. Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael/Ström lub korespondencyjnie.

Przydział obligacji zaplanowany jest na 29 czerwca br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii F:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 4 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 22 czerwca 2018 r.
Przydział obligacji 29 czerwca 2018 r.
Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego 29 czerwca 2018 r.

 

Prospekt emisyjny został udostępniony na stronie internetowej Spółki, a także Domu Maklerskiego Michael/Ström, pełniącego rolę jedynego oferującego.

Doświadczenie oferującego

Dom Maklerski Michael/Ström posiada bogate doświadczenie w skutecznym plasowaniu emisji – dotychczas przeprowadził łącznie ponad 90 emisji obligacji korporacyjnych dla  emitentów z różnych branż, w tym deweloperskiej.