Bank Pekao S.A. finansuje startupy

PEKAO

Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącą kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu „EaSI”. Dzięki temu, startupy – firmy działające nie dłużej niż dwa lata, otrzymają 80% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Bank jako niekwestionowany lider w finansowaniu ze wsparciem, otrzymał od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich i Ministerstwie Rozwoju wyróżnienie „Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce” w kategorii banków komercyjnych, a także za wynik X-lecia.

W ramach linii portfelowych będą realizowane dwie umowy: na kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. PLN oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. PLN. Obydwa produkty przeznaczone są dla startupów i są zabezpieczane przez EFI do wysokości 80% kapitału i odsetek.

– Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao S.A. zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla startupów. Teraz, młode firmy, które nie zdążyły jeszcze zbudować kapitałów, a jednocześnie potrzebują wsparcia w początkach działalności, mogą uzyskać kredyty, a o gwarancję zatroszczy się bank we współpracy z UE Dla banku, to też ogromna korzyść, bo dzięki gwarancjom zmniejsza się ryzyko finansowania startupów i możemy otworzyć się na młode firmy – powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Przyznany limit portfela to 60 mln PLN w podziale na 25 mln na kredyty inwestycyjne oraz 35 mln kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.

Równocześnie Bank Pekao S.A. otrzymał od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej wyróżnienie „Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce” za najlepszy wynik sprzedażowy w kategorii banków komercyjnych, a także za wynik X-lecia zaangażowania Banku w dystrybucję i promocję instrumentów finansowych UE dla MŚP.  Bank Pekao SA wdrażał bowiem wsparcie dla polskich firm w aż trzech programach ramowych UE (MAP, CIP i COSME), a od 11 grudnia dołączył EaSI. Łącznie w efekcie udziału banku w tych programach do ponad 13 tys. polskich MŚP trafiło ponad 2,6 mld zł. Wyróżnienie KPK,  obok statuetki „Lidera Jakości Sprzedaży” w zakresie kredytów z gwarancjami de minimis, którą bank został wyróżniony w ub. tygodniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, potwierdza jego wysoką pozycję wśród banków udzielających kredytów ze wsparciem publicznym. Bank współpracuje z KPK od 2007 roku w zakresie pozyskiwania i wspierania polskich firm. Aktualnie prowadzone są prace na rzecz pozyskania kolejnych środków europejskich dla klientów banku.

EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) to zarządzany przez Komisję Europejską program wsparcia, którego jednym z elementów są unijne gwarancje portfelowe Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla instytucji finansowych udzielających mikrofinansowania  na zakładanie lub rozwijanie działalności mikroprzedsiębiorstw.

Więcej o Programie EaSI i o instrumentach finansowych UE na www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl