Beata Jarosz prezesem CodersTrust Polska

Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska
Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska

Beata Jarosz, ekspert rynku kapitałowego z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, była wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., objęła stanowisko prezesa CodersTrust Polska. Celem tej unikalnej inicjatywy jest nauka programowania i umiejętności pozwalających na pozyskiwanie zleceń na globalnych portalach freelancerskich. Beata Jarosz będzie współodpowiedzialna za całokształt rozwoju tej platformy na rynku polskim. 

CodersTrust to założony w Danii start-up, za którym stoi znany anioł biznesu Morten Lund, inwestor m.in. w znanej na całym świecie firmie Skype. Ideą CodersTrust jest włączenie jak największej liczby osób do programistycznego, freelancerskiego rynku pracy on-line.

Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska
Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska

Zdecydowaliśmy się rozwijać inicjatywę CodersTrust w Polsce, ponieważ uważamy, że jest ona odpowiedzią na potrzeby rodzimego rynku w zakresie edukowania kadr i  zwiększania kompetencji cyfrowych. Z dostępnych danych wynika, że już teraz w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów IT. Jednocześnie, jak podaje GUS, stopa bezrobocia wśród ludzi młodych nadal wynosi blisko 20%. Prawie co trzeci student myśli o opuszczeniu kraju – to wielka strata kapitału ludzkiego. Powodem jest znacząca dysproporcja między wiedzą pozyskiwaną w procesie kształcenia systemowego, a realnymi potrzebami firm i instytucji” – mówi Beata Jarosz, prezes i współzałożycielka CodersTrust Polska. Inicjatywa ta jest narzędziem, które w kilkuletniej perspektywie może przyczynić się do zmiany tych trendów i aktywizacji młodych.

Umożliwiamy podjęcie pracy w jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów współczesnej gospodarki, bowiem programowanie jest językiem przyszłości. Dajemy również realny bodziec dla rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na miejsce zamieszkania” – dodaje Beata Jarosz.

Uczestnicy kursów zdobywają pożądane na rynku kompetencje w zakresie języków programowania, takich jak JavaScript, HTML czy CSS, umożliwiające im realizację zleceń, np. tworzenie w pełni funkcjonalnych stron internetowych. CodersTrust ułatwia również pozyskiwanie zleceń na globalnych portalach freelancerskich. Każdy uczestnik, który zapisuje się na kurs, przechodzi test z języka angielskiego i logiki. Następnie, może sprawdzić swoje predyspozycje podczas dwutygodniowego, bezpłatnego okresu próbnego. Cały kurs trwa 6 miesięcy i już w jego trakcie kursanci mogą wykonywać pierwsze zlecenia i zarabiać. Nauka w ramach CodersTrust wspierana jest na poszczególnych rynkach przez Fundację Rockefellera, Bank Światowy oraz organizacje rządowe.

„W ciągu kilku miesięcy możemy wyszkolić profesjonalistów, którzy będą posiadali umiejętności dostosowane do potrzeb polskiego rynku pracy, a także globalnych zleceń na portalach freelancerskich” – mówi Beata Jarosz. Szkolenia są skierowanie również do tych, którzy do tej pory nie mieli żadnych doświadczeń związanych z IT. „CodersTrust udowadnia, że nie potrzeba wielu lat nauki, żeby programowanie stało się sposobem na życie” – dodaje Beata Jarosz.

Pierwszy kurs CoderTrust Polska rusza już w sierpniu. „Chcemy być elastyczni, dlatego kursanci mogą dostosować godziny szkolenia on-line do swojego rozkładu dnia. Ze szkoleń mogą korzystać osoby pracujące w innych branżach, studenci czy kobiety na urlopie wychowawczym, bez względu na miejsce zamieszkania” – podkreśla Beata Jarosz.

Beata Jarosz jest uznanym ekspertem rynku kapitałowego z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. W ostatnim czasie doradzała zarządowi Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej, przez 8 lat, zasiadała w Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest współtwórczynią rynku akcji w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect dla przedsiębiorstw wzrostowych z sektora MŚP. Brała udział w projekcie utworzenia zorganizowanego obrotu papierami dłużnymi Catalyst. Kierowała również pracami w zakresie opracowania i promocji nowego kształtu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Od 1991 roku pracowała w Komisji Papierów Wartościowych. Jako Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku była odpowiedzialna za monitorowanie obrotu giełdowego. Sprawowała również funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Maklerów Giełd Towarowych. Była reprezentantem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Forum Europejskiego Komitetu Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w obszarze prac nad nadzorem i bezpieczeństwem obrotu. Zasiadała w radach nadzorczych (KDPW SA, KDPW CCP SA).

Beata Jarosz, wspólnie z Joanną Pruszyńską-Witkowską, współzałożycielką CodersTrust Polska, będą współodpowiedzialne za rozwój tej inicjatywy na naszym rynku.