Bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian, ale koszty ponoszone przez pracodawców rosną

0

Jak wynika z opublikowanych 21 marca br. danych GUS, w 2016 roku było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. – czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22 punkty procentowe, w przypadku ciężkich wypadków spadek nie jest aż tak duży, bo o 7 p.p. (czyli o 31 zdarzeń). Wzrosła natomiast liczba wypadków zaliczanych do lekkich oraz koszty ponoszone z tego tytułu przez pracodawców. Ma na to wpływ nie tylko większa liczba wypadków, ale także wyższe niż przed rokiem przeciętne wynagrodzenie w Polsce – wskazują eksperci W&W Consulting.

Według danych GUS aktywni zawodowo Polacy, a więc narażeni na wypadki przy pracy, stanowią grupę 16,3 mln osób. Zwolnienie lekarskie po tego typu zdarzeniu w 2016 roku trwało średnio 34,6 dnia. – Koszt jednego dnia absencji chorobowej w Polsce, który ponosi pracodawca, wynosi średnio 373 zł lub 565 zł. Kwota ta zależy od tego, czy został zatrudniony pracownik na zastępstwo, czy praca została rozdysponowana pomiędzy zespół, który otrzyma wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny.W 2016 roku zaobserwowalismy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, stąd możemy powiedzieć o rosnących kosztach po stronie pracodawców, pomimo, że liczba wypadków i średnia długość okresu niezdolności do pracy znacząco się nie zmieniły– komentuje Hubert Wawrzyniak, prezes W&W Consulting.

Które branże są najbardziej narażone na koszty związane z wypadkami przy pracy?

Branże, w których pracownicy w 2016 roku najczęściej ulegali wypadkom przy pracy nie zmieniły sie w porównaniu z poprzednim rokiem. Nadal są to: przetwórstwo przemysłowe (ponad 32 proc.), handel i naprawa pojazdów samochodowych (ponad 13 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10 proc.). Także przyczyny wypadków nie zmieniły się – Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie pracownika – z tego wynika ponad 60 proc. odnotowanych w 2016 roku zdarzeń ( zmiana o prawie 2 p.p. rok do roku). Pozostałymi najczęstszymi przyczynami wypadków były: niewłaściwy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków , co było powodem 8,4 proc. wypadków oraz niekorzystanie lub niewłaściwe posługiwanie się narzędziami lub wyposażeniem, co spowodowało 7,4 proc. zdarzeń – wylicza Hubert Wawrzyniak.

Czytaj również:  Kierowcy zarabiają coraz więcej. Wzrost ich wynagrodzeń przełoży się na wyższe ceny produktów

Wypadki, choć kosztowne, na szczęście w większości nie są groźne