Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu

Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu: w tym roku dzięki konsumpcji prywatnej i funduszom UE, a w najbliższych latach za sprawą postępującej automatyzacji procesów gospodarczych

Marcin Nieplowicz

Od czterech lat branża leasingowa w Polsce rozwija się w tempie dwucyfrowym, a prognozy wskazują, że taka sytuacja utrzyma się również w najbliższych latach. Rosnąca konsumpcja prywatna i sprzedaż nowych samochodów, większy eksport towarów z Polski, uruchomienie wydatkowania funduszy unijnych przełożą się na złamanie kolejne granicy udzielonego finansowania. Szacujemy, że będzie to ponad 67 mld zł w całym 2017 roku. Co więcej, branża leasingowa zyska na automatyzacji procesów gospodarczych.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w I kwartale br. dynamika PKB wyniosła 4,2% r/r, po 2,9% r/r w IV kw. ub. roku (to wg danych wyrównanych sezonowo). Gospodarka rozwija się głównie dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej. Drugim filarem wzrostu gospodarczego w Polsce były inwestycje. Pamiętamy, że spadły one mocno w 2016 roku. Wyraźne zwiększenie aktywności inwestycyjnej samorządów w I kwartale br., wyskok w górę produkcji budowlanej w marcu aż o 17,2% r/r (po dwudziestu miesiącach spadków!), jak również dane o absorpcji funduszy unijnych, spowodowały, że inwestycje w skali całej gospodarki przełamały już negatywny trend. W I kwartale 2017 roku, wg danych wyrównanych sezonowo, były już na niewielkim plusie . Tym samym, oczekujemy, że wzrost gospodarczy w całym 2017 roku nie będzie niższy niż 3,7%.

Utrzymane pozytywne trendy na rynku leasingu

Tendencje, które obserwujemy na rynku leasingu, są ściśle powiązane z trendami w polskiej i europejskiej gospodarce. Wysoka dynamika rynku leasingu wynika głównie z tego, że firmy leasingowe ponad trzy czwarte swoich usług kierują do firm mikro i małych z sektora prywatnego, czyli do firm inwestujących w odpowiedzi na silny wzrost popytu krajowego w Polsce, napędzanego rosnącymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. Znajduje to mocne odzwierciedlenie w finansowaniu pojazdów lekkich. W okresie od stycznia do kwietnia br. sektor finansowania OSD wzrósł o 16,8% r/r.

Drugim, ważnym obszarem branży leasingowej jest finansowanie transportu ciężkiego, którego spadek w okresie styczeń-kwiecień br. powinien być przejściowy. W strefie euro utrzymuje się bowiem przyzwoita dynamika PKB (1,7% r/r w I kw. 2017), stopniowo zmniejsza się bezrobocie, a wzrost gospodarczy staje się w coraz większym stopniu oparty o produkcję przemysłową i eksport. W efekcie, eksport towarów z Polski dynamicznie się zwiększa (+9,2% r/r w I kwartale br.). Stwarza to mocne podstawy do prognozowania wzrostów finansowania w tym segmencie w dalszej części tego roku.

Trzecim, w tym momencie głównym motorem wzrostu rynku leasingu, jest sektor maszyn. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tergo roku wzrósł aż o 22% r/r. Uruchomienie funduszy unijnych od razu przełożyło się na wzrost finansowania maszyn pożyczką. Widzimy też dynamiczny wzrost przetwórstwa przemysłowego w Polsce, co przy wysokim poziomie wykorzystanie mocy produkcyjnych skutkowało wzrostem finansowania maszyn w leasingu.

Analizując trendy z ostatnich miesięcy, szacujemy, że w całym 2017 roku wartość rynku leasingu w Polsce sięgnie 67,5 mld zł, czyli wzrośnie o 16,4% wobec 2016 r.

Branża leasingowa zyska na automatyzacji procesów w gospodarce

Możemy założyć, że polska gospodarka właśnie rozpoczyna boom inwestycyjny w obszarze maszyn. Rozwój gospodarczy powoduje, że firmy od kilku lat zwiększają poziom zatrudnienia, w efekcie czego stopa bezrobocia w Polsce jest już na jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Jednocześnie, nie sprzyja nam demografia. Pracodawcy mają duże problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a w perspektywie 3-4 kwartałów nie będą mieli praktycznie z kogo wybierać. Odpowiedzią będzie automatyzacja procesów gospodarczych na dużą skalę. Branża leasingowa będzie w tym procesie aktywnie uczestniczyć, dostarczając finansowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych.