Hybrydyzacja nowym standardem szkoleniowym – raport PIFS

Piotr Piasecki, Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
Piotr Piasecki, Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

46% firm w Polsce uważa, że jakość szkoleń online nie ustępuje tym w modelu tradycyjnym – tak wynika z najnowszego badania HR zrealizowanego przez firmę badawczą Sedlak & Sedlak na zlecenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Po covidowym wstrzymaniu szkoleń w opcji klasycznej wykreował się model hybrydowy łączący formę stacjonarną i online. Jak pokazały badania 53% respondentów nie korzystało wcześniej z takiego rozwiązania, a aż 92% firm planuje wykorzystywać szkolenia online w przyszłości przy założeniu, że mają stanowić mniej niż 50% całości.  

Wszelkie procesy wpływające na konkurencyjność rynkową przybierają na sile wraz z pojawiąjącymi się nowymi, wcześniej nieprzewidywalnymi sytuacjami i zmianami gospodarczymi. Takim przykładem był wybuch pandemii.

Szereg rodzących się poglądów dotyczących zachowania się rynku było pesymistycznych i budziło obawy np. o znacznej redukcji budżetów na szkolenia czy też trwałym odejściu od form stacjonarnych na rzecz tych zdalnych. Przeprowadzone na zlecenie naszej organizacji badania, pokazały jednak, że niepokoje te były przedwczesne i branża usług rozwojowych z dużym powodzeniem zaadaptowała się do nowej rzeczywistości – mówi Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Raport „Potrzeby i możliwości firm w zakresie rozwoju pracowników” potwierdza m.in. to, że zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na usługi szkoleniowe ostatecznie wzrasta, nowy coraz powszechniejszy hybrydowy model nauczania stale się umacnia, a wysokość planowanych wydatków na rozwój zespołu wynosi około 1 tys. złotych na pracownika.

Rozwój technologii oraz powszechna dostępność do urządzeń mobilnych w szybkim tempie zmieniają podejście do nauczania oraz płynących z niego oczekiwań. Szkolenia stacjonarne z powodzeniem są uzupełniane przez nowe formy pod postacią modułów asynchronicznych, platform rozwojowych, mikrolearning’u, gdzie na końcu najważniejsze są ich efektywność i realna możliwość wykorzystania w osiąganiu celów biznesowych przedsiębiorstw.

Cena szkoleń na dalszym planie

W wielu sektorach polskiego rynku cena jest podstawowym determinantem wyboru usług i towarów. Nie jest tak jednak w sektorze usług rozwojowych i według respondentów badania PIFS dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników najistotniejszym jest program szkolenia, następnie doświadczenie podmiotu go realizującego i dopiero w trzeciej kolejności jego koszt.

Przewidywanie, że nastąpi redukcja budżetów firmowych na szkolenia nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ obecnie są one porównywalne do tych sprzed pandemii, co potwierdza aż 59% firm biorących udział w badaniu. Ponadto 16% deklaruje, że środki na szkolenia będą wręcz wyższe.       Realizacja szkoleń kompetencyjnych musi być uszyta na miarę potrzeb, dlatego 86% firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zleca szkolenia wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono na próbie 490 firm zatrudniających powyżej 50 osób pomiędzy 20 lipca, a 20 sierpnia 2021 r. Badanie realizowała firma badawcza Sedlak & Sedlak z wykorzystaniem dwóch metod pozyskiwania danych: ankiety telefonicznej CATI – wśród grupy firm, wybranej losowo spośród organizacji zatrudniających co najmniej 50 pracowników w Polsce (N=300); badania internetowego CAWI – wśród celowo dobranej grupy firm, które z dużym prawdopodobieństwem korzystają z usług firm szkoleniowych (N=190).