Michał Turczyk nowym Liderem zespołu innowacji i zachęt inwestycyjnych

Michał Turczyk
Michał Turczyk

Zmiany w Zespole ds. innowacji i zachęt inwestycyjnych w firmie doradczej Deloitte. Jego Liderem został Michał Turczyk, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w tematyce pomocy publicznej, dotacji i ulg na działalność badawczo-rozwojową oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nowe stanowisko objął od czerwca tego roku.

Jestem zadowolony, że to właśnie Michał będzie kierował zespołem ds. innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte. Jego wiedza z zakresu optymalizacji działalności firm w Polsce i Europie Środkowej pod kątem pozyskania i wykorzystania dotacji oraz ulg pozwoli naszym klientom rozwijać ich działalność w obszarze R&D oraz może być decydująca dla efektywnej realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce” – mówi Andrzej Lachowski, Partner Zarządzający Działem Konsultingu Deloitte w Polsce.

Michał Turczyk związany jest z Deloitte od 2008 roku, a doradztwem w zakresie dotacji i ulg na działalność badawczo-rozwojową zajmuje się od 2004 roku. Pracuje z największymi firmami w zakresie identyfikacji, zarządzania i finansowania procesów B+R+I oraz realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Doradza w postępowaniach przed instytucjami publicznymi, w tym Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości UE, w zakresie prawa pomocy publicznej i konkurencji. Jest autorem licznych publikacji, uczestnikiem paneli i prelegentem w temacie pomocy publicznej i działalności B+R. Michał Turczyk jest doktorem nauk prawnych.

Michał Turczyk
Michał Turczyk

„Państwa Europy Środkowej rywalizują o projekty rozwojowe firm rodzimych i zagranicznych m.in. poprzez ofertę w zakresie finansowania niekomercyjnego, które staje się strategiczne z punktu widzenia całego łańcucha wartości firmy i konieczności obniżenia ryzyka działalności rozwojowej (B+R+I). Wobec możliwości dotacyjnych daje to istotne narzędzie dla zarządów firm do obniżenia kosztów działalności kluczowej z punktu widzenia konkurencyjności firm. Unikalne połączenie kompetencji prawno-finansowych oraz naukowo-inżynierskich w kierowanym przeze mnie zespole daje możliwość dostarczenia wartości dodanej dla naszych klientów, szczególnie obecnie w okresie dostępności największych środków publicznych na B+R+I w historii ze źródeł Funduszy UE, ulg podatkowych na B+R oraz Horyzontu 2020” – mówi Michał Turczyk, Lider zespołu innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte.

Nowy Lider zespołu zastąpi na tym stanowisku Magdalenę Burnat-Mikosz, która ze względów rodzinnych planuje przeprowadzkę do Kenii.