Polacy z regularną spłatą rat w 2016 roku

0

W 2016 roku Polacy najczęściej korzystali z zakupów na raty, a przy tym regularnie spłacali swoje zobowiązania – wynika z najnowszego raportu „Sytuacja materialna Polaków”[1], zrealizowanego na zlecenie Lindorff SA. O jakich jeszcze tendencjach można mówić na podstawie odpowiedzi ankietowanych zapytanych o swoje zobowiązania finansowe z ubiegłego roku?

Raty i pożyczka gotówkowa

Ankietowani zostali zapytani w badaniu, jakie zobowiązania posiadali w 2016 roku lub posiadają obecnie. Aż 42% ankietowanych nie przyznało się do żadnego typu kredytu lub zaległych płatności. Wśród twierdzących odpowiedzi najwyższe miejsce zajęły zakupy na raty, na które zdecydował się niemal co czwarty z respondentów. 1/5 badanych wzięła pożyczkę gotówkową. Trzecie miejsce to korzystanie z karty kredytowej – ta odpowiedź została wskazana przez 13% ankietowanych. Tuż za podium znalazły się takie odpowiedzi, jak kredyt hipoteczny (12%), niezapłacony rachunek (7%) czy wykorzystany limit na koncie bankowym (6%).

wykres1Wyraźne dysproporcje widać przy podziale odpowiedzi na męskie i damskie. Najbardziej zauważalna różnica (9 p. p.) rysuje się przy odpowiedzi najwyżej typowanej, czyli „zakupy na raty” – korzystało z nich aż 28% mężczyzn i tylko 19% kobiet. Natomiast najmniejsze różnice, a w zasadzie ich brak, widać przy odpowiedzi „niezapłacony rachunek” – obie płcie wskazały ją w 7%.

Bardzo istotna jest forma zadanego pytania oraz wykorzystany w nim termin. Powyższe pytanie, „Które z poniższych zobowiązań posiadałe(a)ś w 2016 roku bądź posiadasz obecnie?”, wykazało delikatnie różne wyniki w porównaniu z odpowiedziami na pytanie „Czy w minionym 2016 roku, skorzystałe(a)ś z któregoś z poniższych produktów finansowych?”. Większość różnic wynosiła około 2 p. p., jednak największą dysproporcję zauważamy przy deklaracji korzystania z karty kredytowej (6 p. p.) oraz limitu na koncie bankowym (9 p. p.), obie na korzyść drugiego pytania. Można zatem wnioskować, iż jednym z powodów różnic są konotacje związane ze słowem „zobowiązanie”. Nawet, jeśli korzystamy z produktów, których użytkowanie egzekwuje posiadanie zobowiązania, nie jesteśmy tego w pełni świadomi i nie myślimy np. o wykorzystaniu środków z karty kredytowej w kategoriach zobowiązania, a po prostu korzystania z produktu finansowego.

Czytaj również:  Zadłużenie przeciętnego Polaka to 5560 zł

Spłacamy regularnie

wykres2W badaniu respondenci zostali zapytani również o to, jak spłacają swoje zobowiązania. Zdecydowana większość – 85% wszystkich respondentów przyznała, iż robi to regularnie. Cieszy fakt, iż tylko 13% badanych stwierdza, że spłaca zobowiązania nieregularnie, a zaledwie 2% ankietowanych czeka, aż ich zadłużenie przedawni się.

Kobiety mają delikatnie wyższą skłonność do nieterminowych spłat zobowiązań. 16% respondentek przyznało się do tej tendencji, w kontraście do 10% badanych mężczyzn. Męska część częściej jednak czeka na przedawnienie długu – 3% respondentów przy 1% kobiecych wskazań.

Bazując na wynikach zaprezentowanych powyżej, można wysnuć konkluzję, iż dla Polaków atrakcyjną formą nabywania dóbr jest zakup na raty, a z regulaminową spłatą zobowiązania Polacy nie mają większych problemów. Nieterminowe wpłaty to domena tylko niewielkiej części badanych. Świadome czekanie na przedawnienie długu stanowi na szczęście marginalny procent wszystkich badanych.