Polski Standard Płatności coraz bliżej – 6 banków powołało spółkę joint venture

0

Banki uczestniczące w projekcie budowy lokalnego standardu płatności mobilnych zawarły umowę inwestycyjną określającą szczegółowo zasady tworzonej spółki joint venture, która będzie zarządzać systemem płatności mobilnych. Pozwala to na złożenie wniosku o rejestrację spółki Polski Standard Płatności oraz wystąpienie o stosowne zgody do NBP i UOKiK.

PKO Bank Polski złożył wniosek o rejestrację spółki Polski Standard Płatności. Następnie zostanie złożony wniosek o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności mobilnych do Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych do spółki dołączą udziałowcy: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz mBank.

– Wraz z powołaniem spółki Polski Standard Płatności kontynuujemy mocno już zaawansowane prace, które pozwolą na wcielenie w życie porozumienia sześciu polskich banków. Liczymy przede wszystkim na to, że wypełnimy przestrzeń zdominowaną obecnie przez gotówkę, ale potencjał rozwoju płatności mobilnych widzimy również w takich obszarach jak płatności w sklepach internetowych czy transakcje person to person – mówi Adam Malicki, prezes spółki Polski Standard Płatności.

Zgodnie z podpisaną przez sześć banków umową inwestycyjną, spółka Polski Standard Płatności będzie działać na rzecz wspierania rozwoju oraz upowszechniania i promowania standardu płatności mobilnych. Tworzony system będzie wykorzystywał do autoryzacji transakcji mechanizm kodów jednorazowych prezentowanych za pomocą aplikacji mobilnej instalowanej na telefonie użytkownika. Umowa inwestycyjna określa także m.in. ład korporacyjny spółki, jej statut czy wysokość wnoszonych przez udziałowców dopłat. W spółce zostaną ustanowione Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

Po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych do spółki przystąpi pięć pozostałych banków – stron umowy inwestycyjnej: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz mBank, w wyniku czego udziały każdego ze wspólników w spółce będą równe i wyniosą 16,67%. W ciągu 18 miesięcy od powołania spółki planowane jest przejęcie części działalności przez Krajową Izbę Rozliczeniową, która będzie docelowo realizowała pełną obsługę operacyjną systemu płatności mobilnych, a także zapewni infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj również:  Na co zwracają uwagę Ukraińcy u polskich pracodawców? Co ich motywuje?