Rola HR przy wdrażaniu nowych rozwiązań w Centrum Usług Wspólnych

0

Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce są Centra Usług Wspólnych, które pozwalają na realizację i obsługę konkretnych zadań. Ich powstanie sprzyja zwiększeniu wydajności i optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Rola HR przy wdrażaniu nowych rozwiązań w Centrum Usług Wspólnych”, podczas którego omówimy korzyści płynące z wdrożenia CUW. Nasi Eksperci poruszą kwestie uprawnień i roli działu HR, który odpowiada za działania prowadzące do zwiększenia liczby wykwalifikowanych pracowników, podejmowanie decyzji związanych z planem rozwoju grup i nadzór przebiegu wewnętrznych procesów. Przedstawimy Państwu najskuteczniejsze narzędzia służące monitorowaniu i zarządzaniu, które pozwolą na poprawę organizacji CUW.

Warsztat odbędzie się 28-29 listopada 2016r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:

  • Obszar stosowanych miar i wskaźników KPI stricte dla działu HR oraz benchmarki
  • Kryteria oceny dojrzałości HR pod kątem organizacyjnym
  • Techniki umożliwiające wzrost skuteczności działów HR w CUW
  • Metoda budowy systemu premiowego, ochrona danych i elementy polityki wynagrodzeń
  • HR – sposoby wsparcia zmian organizacyjnych CUW
  • Rozwiązania dla obszaru HR, które pozwolą na optymalizację wydatków CUW

Prowadzący:

Czytaj również:  130 ekspertów będzie rozmawiało o wizji współtworzenia Przemysłu 4.0 i Smart City