Uregulowania prawne w IT

0

Branża IT stale się rozwija, przyczyniając się do częstych zmian w regulacjach prawnych. Wielu modyfikacjom ulegają sposoby zawierania umów, których głównym celem jest zabezpieczenie interesów obu stron.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Uregulowania prawne w IT”, w trakcie którego nasi Eksperci omówią orzecznictwa sądów i stanowiska instytucji Unii Europejskiej, będące podstawowym krokiem na drodze interpretacji przepisów. Spotkanie jest odpowiedzią na potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu kształtowania kontraktów, definiowania prawidłowego wykonywania umów, bezpieczeństwa danych osobowych oraz podejmowania działań zapobiegającym błędom. W trakcie warsztatu Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności krytycznej analizy stosowanych rozwiązań w świetle bieżących zmian w polskim prawie, co pozwoli na uzyskanie pełnego poglądu na regulacje, których należy przestrzegać w branży IT.

Warsztat odbędzie się 5-6 grudnia 2016r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:

  • Rozwiązywanie sporów wynikających z umów IT
  • Umowy obowiązujące w branży IT
  • Kod źródłowy utworu
  • Należyte wykonanie umowy – skuteczne zabezpieczenia
  • Konsekwencje naruszenia praw autorskich do programów komputerowych i ich dokumentacji
  • Charakterystyka kontraktów IT: poufność i bezpieczeństwo

Prowadzący:

Czytaj również:  Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2019