Rozpoczęły się zapisy na obligacje GPW serii E dla inwestorów indywidualnych

0
Małgorzata Zaleska
  • Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych będą trwały do 12 stycznia br.
  • W przypadku dużego popytu okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.

W poniedziałek 2 stycznia br. rozpoczęły się zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych.

Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu drugiej transzy obligacji GPW dla inwestorów indywidualnych. Naszym celem jest zachęcenie ich do powrotu na warszawski parkiet. Chcemy też przyciągnąć nowych inwestorów, którzy z powodzeniem mogliby budować razem z giełdą swój kapitał na przyszłość. Giełda jest spółką wysoko rentowną, wypłacalną i stosunkowo mało zadłużoną. A to oznacza, że obligacje GPW są inwestycją bezpieczną – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Cena emisyjna obligacji serii E uzależniona będzie od dnia złożenia zapisu. Cena emisyjna jednej obligacji pierwszego dnia zapisów, czyli 2 stycznia br., wyniesie 99,88 zł. W kolejnych dniach zapisów będzie rosła do 99,96 zł w ostatnim dniu zapisów, czyli 12 stycznia br. Zapisy na obligacje serii E będą prowadzone do 12 stycznia br. Mogą zostać zakończone przed terminem w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich obligacji.

Obligacje serii D dla inwestorów instytucjonalnych sprzedały się z dużym sukcesem. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600.000 obligacji serii D.

Tak duże zainteresowanie obligacjami GPW wśród inwestorów instytucjonalnych to zdecydowanie powód do zadowolenia. Zaufanie, jakim obdarzyły nas instytucje z rynku, to najlepsze potwierdzenie tego, że GPW jest w dobrej kondycji i ma przed sobą pomyślną przyszłość. Liczę na to, że ten sukces przełoży się na duże zainteresowanie obligacjami także ze strony inwestorów indywidualnych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska.

Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D została skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Obligacje serii D i E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji.

Czytaj również:  Wystąpienie prezesa Fed utrwaliło oczekiwania na stabilizację stóp procentowych w USA

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.

Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking S.A. Organizatorami są Bank Pekao SA oraz Pekao Investment Banking S.A. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawą prawną emisji obligacji GPW jest uchwała nr 1058/2016 Zarządu GPW z dnia 13 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i E oraz art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238).