Substancje niebezpieczne – zagrożenia zawodowe są niedoszacowane

0

W Polsce rozpoczyna się europejska kampania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania jest poświęcona zagrożeniom, które są związane z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. Będzie ona trwała 2 lata i opierać się będzie na konferencjach ogólnopolskich i regionalnych, warsztatach tematycznych oraz szkoleniach. Organizowany jest również konkurs dobrych praktyk dla przedsiębiorstw zaawansowanych w procesach technologicznych, które chcą pochwalić się osiągnięciami w zakresie ograniczania zagrożeń chemicznych. Priorytetem musi być poprawa ochrony zdrowia pracowników i ograniczenie narażenia zawodowego na działanie m.in. rakotwórczych chemikaliów. Ważne jest również  zwiększenie skuteczności prawodawstwa w tym obszarze.

– Będziemy chcieli zidentyfikować najlepsze przykłady dobrych praktyk w zakresie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi oraz promować je na poziomie europejskim czy krajowym – powiedziała agencji eNewsroom.pl Wioleta Klimaszewska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego – Skorzystają na tym pracownicy przedsiębiorstw.Partnerem strategicznym kampanii jest Główna Inspekcja Sanitarna. Substancje niebezpieczne są wszechobecne w naszym życiu, a zagrożenie zawodowe – wbrew przekonaniom – jest niedoszacowane. Wiele mitów nie pozwala nam dostrzec tych zagrożeń – powszechnie znane substancje, takie jak choćby pył mączny, są rakotwórcze i świadomość tego jest bardzo niska. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o czynnikach szkodliwych dla zdrowia występujących na ich stanowiskach pracy. Musi też prowadzić rejestry zarówno prac, których wykonywanie powoduje konieczność kontaktu z niebezpiecznymi chemikaliami, jak i narażonych na nie pracowników. Centralny rejestr zawierający dane z terenu całego kraju jest prowadzony przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. W roku 2016 – w stosunku do 2005 – zanotowano znaczący wzrost zakładów pracy zgłaszających m.in. działające rakotwórczo czynniki chemiczne i procesy technologiczne– łącznie z 2,3 tys. do 4,4 tys. Rośnie też rejestr czynników chemicznych i pyłowych z 253 do 356. To są tematy naszej kampanii, która jest skierowana do pracodawców i pracowników – podsumowała Klimaszewska.

Czytaj również:  Polacy pracują nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji. NASK chce w ten sposób m.in. zapewnić cyberbezpieczeństwo w szkołach