Trwały wzrost w strefie euro polepsza nastroje w europejskich nieruchomościach komercyjnych – najnowsze dane RICS

Tarrant Parsons. RICS. London. United Kingdom.
Tarrant Parsons. RICS. London. United Kingdom.

RICS spogląda w kierunku gospodarki strefy euro i sektora nieruchomości komercyjnych z dużym zaufaniem, podkreślając w swojej najnowszej analizie, że:

  • Gospodarka strefy euro wzrosła o 2% w 2017 i 2018 r.
  • Prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych przed 2019 jest niewielkie, przy czym z końcem grudnia może nastąpić spadek zakupu obligacji.
  • Znaczne inwestycje w nieruchomości komercyjne mogą doprowadzić do wzrostu wartości kapitałowych w strefie euro nawet o 5% w bieżącym roku.

Wiele spośród negatywnych założeń dotyczących gospodarki strefy euro do końca 2016 r. i w roku bieżącym, wynikających z niepewności politycznej wywołanej Brexitem oraz wyborami w Holandii i Francji, nie sprawdziło się – wynika z najnowszej analizy RICS. Zbyt ostrożne prognozy okazały się całkowicie chybione, czego dowodem jest wskaźnik CITI Surprise Index dla strefy euro (oddający wahania pomiędzy oczekiwanymi danymi gospodarczymi o wysokiej częstotliwości a rzeczywistymi wynikami gospodarki), który przekroczył +40 w każdym miesiącu, począwszy od października minionego roku.

Te lepsze od oczekiwanych rezultaty skłoniły komentatorów i decydentów politycznych do skorygowania w górę kreślonych wcześniej przewidywań dotyczących wzrostu. Chcąc jednak ustalić, jak słuszne są te optymistyczne prognozy, ważna jest, zdaniem RICS, ocena stabilności czynników leżących u podstaw aktualnego ożywienia.

Przyspieszenie nadające impuls poprawie koniunktury rozpoczęło się tak naprawdę w 2015 r., napędzane umocnieniem się krajowego popytu. Rzeczywiście, zarówno wydatki gospodarstw domowych, jak i inwestycje, zanotowały od tamtego czasu zdrowy wzrost w każdym kwartale. Biorąc pod uwagę istniejącą wciąż przestrzeń dla wzrostu zatrudnienia, zanim gospodarka osiągnie pełną wydajność, wzrost konsumpcji prawdopodobnie będzie nadal postępował w ciągu najbliższych kilku lat.

Analityk RICS, Tarrant Parsons, komentując perspektywy gospodarcze dla Europy, mówi:

„Pozytywnemu wydźwiękowi danych gospodarczych w Europie towarzyszyła poprawa zaufania w sektorze nieruchomości komercyjnych, co potwierdzają wyniki RICS Global Commercial Property Monitor. Rzeczywiście, od roku 2015 europejskie rynki konsekwentnie osiągają na powrót jedne z najbardziej pozytywnych wyników na świecie, w tym również w zakresie  wskaźników nastrojów najemców i inwestorów. Najnowsze dane dotyczące zapytań inwestycyjnych w całym bloku wskazują na roczny wzrost wartości kapitałowych o ok. 5% w pierwszych trzech kwartałach”.

Równolegle do mocnego popytu wewnętrznego, w ostatnich miesiącach nastąpiło pewne ożywienie w globalnym handlu. W ujęciu rocznym wzrost obrotów w handlu światowym przyspieszył w marcu do 5,6% i był to najszybszy wzrost od 2011 r. Dla strefy euro, będącej znaczącym eksporterem netto towarów i usług, trwałe ożywienie w globalnym wzroście powinno przynieść korzyści jako całości. Na poprawie sytuacji w globalnym handlu w szczególności powinny znacząco skorzystać Niemcy. Z 23% udziałem niemieckiego sektora produkcji w światowej gospodarce (w porównaniu z 12% dla USA i 10% w Wielkiej Brytanii), w 2016 r. kraj ten osiągnął nadwyżkę handlową w wysokości 253 mld EUR.wysokosc miesiecznych zamowien