Ustawa o PIT i CIT wejdzie w życie od początku 2015 r.

0

Minister finansów Mateusz Szczurek podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów 3 października br. odniósł się do pojawiających się informacji odnośnie ewentualnych skutków, które wiązałyby się z niewejściem w życie od przyszłego roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, stwierdzając, że są one „w całości przeszacowane”.  W ocenie skutków regulacji ustawy nie podawaliśmy żadnych wpływów budżetowych, ani żadnych oczekiwań dochodów z tego tytułu – powiedział minister Szczurek.

W poniedziałek  trafi do laski marszałkowskiej projekt ustawy. Inicjatywa poselska doprowadzi do korekty terminu vacatio legis i wprowadzenia w życie ustawy w całości już od 1 stycznia 2015 r. Ufam, że do 30 listopada korekcyjna ustawa będzie przyjęta przez Sejm, podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw – dodał minister. Projekt jest już praktycznie gotowy – stwierdził wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Minister finansów wyjaśnił, że w ustawie budżetowej nie zostały przewidziane dodatkowe dochody z tego tytułu, jednak i tak warto aby ustawa weszła w życie od początku przyszłego roku, ponieważ wspierając uczciwą konkurencję wśród przedsiębiorców będzie korzystna dla wszystkich obywateli.

Czytaj również:  Od 1 stycznia 2018 r. rozdzielenie źródeł przychodów u podatników CIT