Wiedza społeczeństwa o ochronie danych do poprawy

0

Polacy są świadomi zagrażających im niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. Potrafią chronić dane gromadzone na komputerach i smartfonach. Nie wiedzą jednak jak zareagować w razie incydentu – wynika z raportu „Co wiemy o ochronie danych” przygotowanego przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo.

Prawie połowa społeczeństwa ocenia ryzyko nieodwracalnej utraty swoich danych lub ich kradzieży jako średnie. Największe zagrożenia dostrzegamy w przestępczości internetowej  oraz nieprzywiązywaniu wystarczającej uwagi przez firmy do ochrony danych osobowych swoich klientów i pracowników – takie odpowiedzi wskazało po 30 proc. ankietowanych w badaniu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.WTB_badanie_najwieksze_zagrozenia

Po pierwsze spytaj

Kolejnym niebezpieczeństwem, na które zwróciła uwagę ponad jedna piąta respondentów są działania firm, które chcąc zwiększać swoje zyski, wykorzystują dane osobowe bez zgody osób, których one dotyczą. Takie działania przedsiębiorców prowadzą do naruszeń prawa do prywatności. Osoby biorące udział w naszym badaniu stwierdziły, że najczęściej jest ono łamane poprzez niechciane telefony z ofertami marketingowymi oraz niezamówione maile (spam). Należy zauważyć, że tylko co dziesiąty ankietowany nie zignorował takiego zdarzenia i zgłosił je odpowiedniej instytucji – mówi Maciej Kaczmarski, Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

„Udostępnij”…jeśli możesz

WTB_badanie_naruszenia_w_firmachJeśli chodzi o incydenty w organizacjach to zaledwie jedna czwarta respondentów aktywnych zawodowo odpowiedziała twierdząco na pytanie dotyczące tego czy w ich firmach zdarzały się naruszenia bezpieczeństwa danych, takie jak np. kradzież laptopa lub smartfonu, a także udostępnienie danych osobom nieupoważnionym lub wysłanie maila zawierającego dane osobowe do niewłaściwego adresata. Co ciekawe 42% ankietowanych wskazało, że w firmach, z którymi współpracują, incydenty związane z ochroną danych osobowych nigdy się nie zdarzyły. Taki rozkład odpowiedzi może świadczyć to o tym, że większość z nas nie postrzega wskazanych sytuacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa firmowych danych, w tym ważnych strategicznych informacji – podkreśla Maciej Kaczmarski.

Czytaj również:  Analityka Big Data ma się coraz lepiej. Tak korzystają z niej twoje ulubione marki

Kopiuję, więc jestem?

Wyniki badania Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo pokazują, że jesteśmy społeczeństwem, które na co dzień korzysta z różnych urządzeń elektronicznych oraz stara się zabezpieczać znajdujące się na nich dane. Aż 76 proc. respondentów wskazało, że korzysta z więcej niż z jednej formy ochrony informacji znajdujących się na używanych komputerach i smartfonach. Największą popularnością w społeczeństwie cieszą się najprostsze sposoby – hasła oraz programy antywirusowe. Warto dodać, że osiem na dziesięć osób biorących udział w badaniu dostrzega także potrzebę zabezpieczania swoich danych przed ich utratą w formie wykonywania kopii zapasowych – 44 proc. z nich kopiuje pliki sporadycznie, a 37 proc. robi to regularnie.

***