Advent International wraz ze współinwestorem podnoszą ceny w wezwaniach na akcje Integer.pl S.A. i InPost SA

0
GPW Dzwon giełdowy

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity, oraz pan Rafał Brzoska (wraz z AIP będący „Wzywającymi”), podnoszą cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl („Integer”) do 49,00 PLN za jedną akcję, a w wezwaniu na akcje InPost S.A. („InPost”) do 11,00 PLN za jedną akcję. W wyniku wezwania AIP zamierza nabyć 100% akcji spółek. 

Po podniesieniu ceny proponowana w wezwaniu na akcje Integer.pl cena oznacza:

  • premię w wysokości 19,2% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu,
  • premię w wysokości 8,9% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem,
  • premię w wysokości 26,3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,
  • premię w wysokości 44,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,

Natomiast po podniesieniu proponowana w wezwaniu na akcje InPost cena oznacza:

  • premię w wysokości 15,8% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu,
  • premię w wysokości 10,8% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem,
  • premię w wysokości 16,6% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
  • premię w wysokości 28,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,

Jednocześnie, Wzywający zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia 2017 r.(wcześniej do 20 kwietnia) włącznie.

Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International powiedział:

Czytaj również:  Domino’s Pizza z nową rekomendacją kupna. Google wyda miliardy na biura i centra danych

„Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się – Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności, oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie jeżeli będzie możliwe wycofanie całej Grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym”.

Grupa Integer stanęła w obliczu znaczących problemów związanych z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia, płynnością oraz zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. W ramach transakcji Advent zobowiązał się do spłaty zobowiązań Grupy wobec obligatariuszy i banków w kwocie około 170 mln zł. Advent zamierza też przeprowadzić restrukturyzację operacyjną Grupy oraz zbudować stabilną strukturę kapitałową, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności.

Wzywający ustalili oferowane obecnie ceny za jedną akcję Integer.pl na poziomie 49,00 PLN, a za jedną akcję InPost 11,00 PLN, które traktują jako ostateczne i nie planują dalszych zmian. Oferowane ceny są wyższe od wymaganych ustawowo poziomów w odniesieniu do średniego kursu akcji z trzech i sześciu miesięcy, oraz uwzględniają obecną kondycję spółek, ich sytuację finansową oraz warunki i otoczenie rynkowe.

Zapisy na sprzedaż akcji obu spółek będą przyjmowane od klientów detalicznych w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. i w placówkach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestorzy mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na stronie www.wezwanie-integer-inpost.pl