Bank Pekao SA przeprowadził dla Miasta Krakowa emisję obligacji komunalnych o wartości 200 mln zł

0

Bank Pekao SA zorganizował dla Krakowa emisję obligacji komunalnych o łącznej wartości 200 mln zł. Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej. Wyemitowane obligacje będą długoterminowe – 10 letnie, o stałym kuponie, co jest wciąż rzadkie na polskim rynku. Stała stopa oprocentowania da Miastu Kraków możliwość precyzyjnego budżetowania kosztów finansowania.

Obligacje komunalne dla Krakowa Bank Pekao organizuje jako wyłączny organizator i agent emisji. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 grudnia. Emitent planuje wprowadzenie emisji do obrotu na rynku Catalyst.

– Emisja obligacji pozwala miastom na pozyskiwanie pieniędzy po korzystnych warunkach cenowych oraz dywersyfikuje źródła finansowania. Obligacje bowiem mogą trafić do szerokiego grona inwestorów finansowych, takich jak OFE, czy TFI. Emisja organizowana dla Miasta Kraków jest wyjątkowa z dwóch powodów.  Jest to  największa, jednorazowa emisja obligacji komunalnych w tym roku i co ciekawsze wyemitowane obligacje są stałoprocentowe, mimo bardzo długiego terminu zapadalności. Taka transakcja jest dość unikatowa na polskim rynku  – tłumaczy Rafał Petsch, Dyr. Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego z Banku Pekao SA. 

– Nowoczesne zarządzanie miastem wymaga od jego managerów stosowania różnych instrumentów finansowych. Wybraliśmy obligacje, jako alternatywne do kredytu i elastyczne źródło finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Naszym partnerem został Bank Pekao, który złożył najkorzystniejszą dla Krakowa ofertę przy stałej stopie oprocentowaniamówi Lesław Fijał, Skarbnik Miasta.

Emisja dla Krakowa to największa, jednorazowa emisja obligacji komunalnych w tym roku. Termin wykupu przypada na 2026 r.

Bank Pekao jest liderem w finasowaniu i obsłudze sektora publicznego. Łączne zaangażowanie finansowe Pekao w największe projekty samorządowe w ciągu ostatnich 5 lat wyniosło 22 mld zł. Bank Pekao jest czołowym bankiem w Polsce w zakresie emisji obligacji komunalnych, z udziałem w rynku na poziomie 28%.

Czytaj również:  Bank Pekao S.A. z kolejną dużą transakcją w sektorze energetycznym