Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r.

Tomasz Bogus prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Bank Pocztowy zanotował bardzo udane 6 miesięcy. Osiągnięto rekordowy zysk netto oraz rekordowy poziom dochodów.

– Sześć miesięcy 2014 roku było dla nas okresem świetnych rezultatów. Zysk netto Banku wyniósł ponad 22 mln zł i był o 143% wyższy niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Było to możliwe m.in. dzięki wzmożonej dyscyplinie kosztowej. Nasze rezultaty osiągamy przykładając szczególną wagę do utrzymania bezpiecznego poziomu miar kapitałowych zalecanych przez KNF – powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Skonsolidowany wynik na działalności bankowej za I półrocze 2014 r.  wyniósł 169 mln zł, wobec 138 mln zł za I półrocze 2013 r. (wzrost o 22% r/r).

Bank Pocztowy kontynuował dynamiczną sprzedaż kredytów konsumpcyjnych. Wyniosła ona ponad 400 mln zł, czyli była o 26% wyższa, niż w analogicznym okresie 2013 r. Dzięki temu saldo tych kredytów wzrosło z 1,2 mld zł do 1,6 mld zł (przyrost o 28% r/r).

Saldo kredytów brutto na 30 czerwca br. wyniosło 5,3 mld zł, w porównaniu do 4,8 mld 12 miesięcy wcześniej. Saldo kredytów Banku przyrosło o 9%, przekraczając znacznie poziom rynkowy wynoszący plus 4,6%. Również marża odsetkowa Banku Pocztowego była lepsza od poziomów rynkowych – wyniosła ona 3,8% wobec 2,6% średnio dla sektora.

Depozyty Klientów (bez środków transferowych Poczty Polskiej) wyniosły 5,5 mld zł wobec 5,2 mld zł 30 czerwca 2013 roku. W segmencie Klientów indywidulnych zobowiązania wzrosły o 4% do poziomu 4,3 mld zł.

W obszarze rachunków Bank kontynuował akwizycję Pocztowych Kont Standard i Nestor. Wyniosła ona niemal 150 tys. w ciągu 6 miesięcy 2014 roku. Przyrastało również, do poziomu 868 mln zł saldo środków zgromadzonych na tych kontach (690 mln zł rok wcześniej). Na koniec pierwszego półrocza br. baza Pocztowych Kont Standard i Nestor wyniosła 800 tys. sztuk.

Bank Pocztowy kontynuował politykę ograniczania kosztów. Współczynnik C/I spadł aż o 11,6 p.p., osiągając poziom 66,4%, wobec 78% na koniec czerwca 2013 r. Wskaźnik zwrotu kapitału – ROE netto wyniósł 11%, wobec 5% na 30 czerwca 2013 r. Wskaźnik ROE netto Banku Pocztowego tym samym osiągnął poziom sektora bankowego w Polsce.

Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 13,2%, wobec 13,7% w I półroczu 2013 r. Wskaźnik Tier 1 na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 9,8% wobec 10% rok wcześniej. Bank utrzymywał współczynnik jakości portfela kredytowego NPL na poziomie 5,4%, lepszym niż rynek (7,5%)