Cła antydumpingowe na folię z Chin utrzymane

dr Izabella Tymińska, ekspert celny, ekspert handlu zagranicznego
dr Izabella Tymińska, ekspert celny, ekspert handlu zagranicznego

Od 11 marca 2022 Komisja Europejska przedłużyła na kolejne pięć lat cła antydumpingowe na import z Chin folii aluminiowej przeznaczonej do użytku domowego. Dochodzenie, które było prowadzone w tej sprawie wykazało dumping chińskich eksporterów, utrzymujący się mimo obowiązujących środków ochronnych. Gdyby UE zniosła te środki ochronny to przemysł unijny poniósłby ogromne straty – komentuje dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł i handlu zagranicznego.

Cła antydumpingowe na sprowadzaną z Chin folię aluminiową przeznaczoną do użytku domowego zostają utrzymane na obecnym poziomie czyli 6,4 % i 30%. Ich nałożenie ma eliminować nieuczciwą przewagę cenową, jaką charakteryzował się bardzo popularny import tego produktu.
„Gdyby Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu tych środków ochronnych, to doprowadziłoby to do utraty przez unijne przedsiębiorstwa znacznego udziału w rynku przemysłu UE oraz zagroziłoby miejscom pracy i rentowności zakładów produkcyjnych w kilku państwach członkowskich UE” – tłumaczy dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł i handlu zagranicznego.

Unia Europejska jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem zbytu dla Chin jeśli chodzi o folię aluminiową, dlatego chińscy producenci angażują swoje wolne moce produkcyjne, aby zwiększyć eksport do UE. Komisja Europejska podaje, że w UE rocznie zużywa się folii aluminiowej do użytku domowego o wartości 200 mln euro.

Chińscy eksporterzy próbowali wcześniej obchodzić obowiązujące cła antydumpingowe w UE, modyfikując nieznacznie produkt lub wysyłając towary przez Tajlandię.

Jak wyjaśnia dr Tymińska – „Chińczycy łamali przepisy prawa wprowadzając naszych importerów w sankcje domiarowe”.

UE już w 2017 roku zajęła się tymi próbami obejścia ceł i rozszerzyła wówczas środki antydumpingowe na zmodyfikowany produkt, a w 2021 roku także na import produktu pochodzącego z Tajlandii w 2021 r.