euroKobieta szansą dla bezrobotnych kobiet z Dolnego Śląska

projekt euroKobieta

W 2012 roku na Dolnym Śląsku w grupie 10 młodych osób pozostających bez pracy aż 6 stanowiły kobiety. Choć od 2013 roku bezrobocie sukcesywnie notuje tendencję zniżkową, te proporcje w regionie zostały zachowane – nadal więcej kobiet niż mężczyzn w wieku do 34 lat nie ma pracy.Rozwiązaniem tej sytuacji może być pomoc w ramach funduszy strukturalnych UE, wspierających zatrudnienie w państwach członkowskich i promujących spójność gospodarczo-społeczną.

Przyczyn tak wysokiej stopy bezrobocia wśród kobiet w regionie jest wiele – od braku odpowiednich stanowisk pracy przez wykluczenie zawodowe pod względem płci, po kwestie związane z godzeniem macierzyństwa z pracą zarobkową. Można tu także wymienić słabsze przygotowanie zawodowe np. do szeroko pojętych prac biurowych, które wiążą się z umiejętnością płynnej obsługi komputera – Polki nadal posiadają luki kompetencyjne w dziedzinie szeroko pojętych technologii informatycznych, które często okazują się barierą na drodze do kariery.

Projekty unijne pomogą zdobyć pracę

Aby zapobiec tak niekorzystnemu rozkładowi sił na rynku pracy tworzone są specjalne, dofinansowane z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej projekty społeczne, mające na celu dokształcanie i aktywizację zawodową kobiet. Dla bezrobotnych mieszkanek Dolnego Śląska jest to na przykład projekt euroKobieta, który w ramach kolejnej już, trzeciej edycji wdraża całkowicie bezpłatne wsparcie, z którego można skorzystać online.

Wsparcie w projekcie obejmuje kilka elementów dotyczących rozwoju kompetencji i zaistnienia na współczesnym rynku pracy. Projekt euroKobieta prowadzi obecnie:

 Międzynarodowo certyfikowane, zdalne szkolenie informatyczne „Informatyczne Kompetencje Telepracy” EITCA/TC Telework Competencies;

 Warsztaty telepracy prowadzone zdalnie w dolnośląskich firmach zarejestrowanych w projekcie;

–  Serwis informacyjno-doradczy zawierający oferty zatrudnienia w regionie i materiały doradcze.

Aby przystąpić do projektu wystarczy rejestracja w serwisie www.euroKobieta.pl

Do dziś z bezpłatnego wsparcia projektu euroKobieta skorzystało już ponad 27 tysięcy kobiet z całej Polski.