Idealny pracodawca dla fachowca, czyli jaki?

pracownik przemysł

Rozpoznawalny, stabilny, dobrze zlokalizowany i terminowy w kwestii wynagrodzeń – taki jest najczęściej pracodawca, którego preferują pracownicy fizyczni badani przez Pracuj.pl. Według raportu „Fachowcy o lepszej pracy” 8 na 10 pracowników fizycznych zwraca podczas rekrutacji uwagę na opinię firmy. Jednak powody decydujące o wyborze oferty konkretnego pracodawcy są tak różne, jak profile kandydatów.

  • Co piąty badany pracownik fizyczny ma złe relacje ze swoim szefem.
  • 85% fachowców jest skłonnych przyjąć nową ofertę zatrudnienia.
  • Dobry pracodawca oferuje odpowiednią pensję, łatwy dojazd i stabilizację.
  • Pracownicy fizyczni preferują rozpoznawalnych i stabilnych pracodawców.
  • 80% fachowców zwraca podczas rekrutacji uwagę na opinię firmy.

W poszukiwaniu dobrego pracodawcy

W dwóch poprzednich materiałach poświęconych raportowi Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy” przyglądaliśmy się postawom rekrutacyjnym pracowników fizycznych i ich podejściu do zarobków i podwyżek. W ostatniej odsłonie serii przedstawiamy natomiast portret wymarzonego środowiska pracy, jaki wyłania się z wypowiedzi badanych fachowców.

Czym charakteryzuje się według pracowników fizycznych dobry pracodawca? Najlepiej pracuje się im dla rozpoznawalnych i transparentnych firm, cieszących się dobrą rynkową opinią i gwarantujących stabilność zatrudnienia. Bardzo istotną kwestią jest regularne wywiązywanie się ze zobowiązań wobec zespołu, jak również przejrzysta komunikacja warunków zatrudnienia. Przyjrzyjmy się dokładniej portretowi dobrego pracodawcy, jaki tworzą badani fachowcy. W poszukiwaniu dobrego pracodawcy

Z szefem za pan brat, lecz czegoś brak

Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, relacje większości fachowców z obecnymi przełożonymi można określić jako przynajmniej przyzwoite. Połowa badanych przyznaje, że ich szef szanuje ich zdanie, traktując pracownika po partnersku, a tylko 20% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Warto zauważyć, że badani nieco częściej czują się doceniani przez przełożonych poprzez pochwały (51% respondentów) niż poprzez realne podwyżki i premie (44%). Wciąż jednak mówimy o sytuacji, w której zdecydowana mniejszość fachowców wyrażała wyraźnie negatywne odczucia wobec szefów.

Jak podkreślaliśmy w poprzednich materiałach serii, zdecydowana większość pracowników fizycznych byłaby gotowa przyjąć atrakcyjną ofertę nowej pracy. Jaki powinien być pracodawca, który zachęci fachowca do zmiany miejsca zatrudnienia?

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy jest dla nich odpowiednie oferowane wynagrodzenie – 82% badanych wymieniło je wśród trzech najbardziej istotnych kwestii przy ocenie pracodawcy. Dominujące znaczenie zarobków jako motywacji do zmiany pracy przetacza się w wielu badaniach Pracuj.pl i jest wspólne dla wszystkich grup kandydatów. Nie da się jednak ukryć, że czynnik ten zyskuje dodatkowe znaczenie w sytuacji rosnącej presji płacowej i rywalizacji o kandydatów.

W poszukiwaniu dobrego pracodawcy 2

Warto jednocześnie zauważyć, że duży udział respondentów wskazał również łatwy i szybki dojazd (53%) oraz stabilność i bezpieczeństwo firmy (45%) wśród najważniejszych cech pracodawcy oferującego pracę. To dwa czynniki, które wyraźnie wybijają się na tle innych kwestii. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestie stabilności i bezpieczeństwa firmy.

Mimo, że nie spełniły się negatywne scenariusze dla gospodarki tworzone przez część ekspertów na początku pandemii COVID-19, stabilizacja utrzymała się na dobre na szczycie listy ważnych cech nowego miejsca pracy dla fachowców. Z jednej strony obserwujemy więc wśród pracowników fizycznych świadomość szansy na wyższe wynagrodzenia zarówno w razie zmiany pracy, jak i w przypadku negocjacji z obecnym pracodawcą. Z drugiej strony ważne dla tej grupy jest także bezpieczeństwo miejsca zatrudnienia. Te dwie tendencje zdają się być kluczowe dla kształtu rynku pracy fizycznej w najbliższych latach i już teraz mocno wyróżniają się w strategiach wizerunkowych czy rekrutacyjnych pracodawców – komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Rzeczywiście – kwestie bezpieczeństwa i płac przeplatają się w wielu dyskusjach o pracy fizycznej. Pracodawcy starają się za pomocą tych argumentów nie tylko zdobywać nowych pracowników, ale też utrzymywać obecnych. Jak zauważaliśmy w poprzednim tekście dotyczącym raportu „Fachowcy o lepszej pracy” 51,5% fachowców badanych przez Pracuj.pl otrzymało podwyżkę w ciągu 12 miesięcy od badania.

Wymarzony, czyli duży, znany i stabilny

Badacze Pracuj.pl zapytali fachowców o profil preferowanej firmy, dla której chcieliby pracować. Niewątpliwie ich szczególnym zaufaniem częściej cieszą się pracodawcy o wypracowanej renomie, działający na rynku od dłuższego czasu. 79% pracowników fizycznych preferuje pracę dla firmy, o której jest dostępnych wiele wiarygodnych informacji, a 70% – dla powszechnie znanej marki. Wyraźna przewaga widoczna jest także w przypadku stabilnych firm o długiej tradycji – preferuje je 61% respondentów.

Badani nie wykazali natomiast bardzo wyraźnych preferencji dotyczących skali przedsiębiorstwa, struktury właścicielskiej czy rozmiaru jego siedziby. Warto zauważyć, że dużą estymą wśród badanych cieszą się firmy pochodzące z Polski – preferuje je jako pracodawców 71% fachowców. Eksperci Pracuj.pl zauważają jednak, że w praktyce rekrutacyjnej ten czynnik często nie jest decydujący – kandydaci równie chętnie aplikują na oferty pracodawców polskich, jak i zagranicznych.
W poszukiwaniu dobrego pracodawcy 3

Zaufany pracodawca – czyli jaki?

Aż 80% fachowców uczestniczących w badaniu Pracuj.pl zwraca uwagę na dobrą opinię pracodawcy i jego rynkową renomę, w tym rozpoznawalność i wiarygodność. Niewiele mniej, bo 71% kandydatów traktuje te kwestie jako istotne czynniki decydujące o aplikowaniu o pracę w konkretnej firmie. Odpowiedzi wskazują, że pracownicy fizyczni szczególnie cenią sobie oferty firm, które można nazwać zaufanymi pracodawcami.
W poszukiwaniu dobrego pracodawcy 4

Co jednak dokładnie oznacza ten termin według badanych? Poprosiliśmy respondentów o zaznaczenie trzech cech, które według nich są najbardziej istotne. Ponownie na szczycie listy znajduje się kwestia związana z wynagrodzeniami, czyli terminowe rozliczanie pensji dla pracowników – jako cechę zaufanego pracodawcy zaznaczyło je 69% fachowców. Na kolejnym miejscu znalazła się stabilna sytuacja finansowa firmy (44%), kolejny raz podkreślając dużą wagę przykładaną przez pracowników fizycznych do bezpieczeństwa zatrudnienia. Co ważne z punktu widzenia rekrutujących – jako trzeci najczęstszy wyróżnik zaufanego pracodawcy pojawia się podawanie dokładnych warunków zatrudnienia (37%). Ta kwestia okazała się bardziej istotna nawet od dobrej opinii o firmie wśród znajomych i przyjaciół (34%) czy od opinii dostępnych w sieci (26%).
W poszukiwaniu dobrego pracodawcy 5

Wiele możliwości – różne priorytety

Jak podkreśla raport „Fachowcy o lepszej pracy”, popyt na fachowców w Polsce i na świecie w ostatnim czasie znacznie się zwiększył – co przekłada się na lepsze warunki oferowane przez pracodawców i mocniejszą pozycję kandydatów. Jedną z podstaw udanej kariery zawodowej nadal pozostaje jednak wybór środowiska pracy dobrze dopasowanego do naszych indywidualnych oczekiwań – nie inaczej jest w przypadku pracowników fizycznych.

Obecne tendencje na rynku pracy sprzyjają poszukiwaniom przez fachowców środowiska, które odpowiada na ich priorytetowe potrzeby. Pracownicy fizyczni między styczniem i wrześniem 2021 roku mogli wybierać na Pracuj.pl z 84 514 ofert zatrudnienia. Badanie Pracuj.pl wykazało, że choć wyróżnić można dominujące cechy ich wymarzonego pracodawcy, lista potencjalnych priorytetów jest szeroka. Część kandydatów zwróci uwagę na wysoką pensję, niektórzy na dobrą lokalizację miejsca pracy, a jeszcze inni – na ugruntowaną pozycję firmy, gwarantującą spokój o stanowisko. Ważne, że liczba dostępnych możliwości w ostatnich latach wyraźnie wzrosła.