ING Bank Śląski kupuje 45% akcji NN Investment Partners TFI

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski podpisał z NN Investment Partners International Holdings B.V. wstępną umowę nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI za 177,2 mln zł.  Zgodnie z umową zakupu, kluczowym warunkiem zawieszającym dla zamknięcia transakcji jest niezgłoszenie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

W ING Banku Śląskim stawiamy na rozwój organiczny, ale nie wykluczamy akwizycji jeśli pojawia się możliwość rynkowa, która pozwala nam uatrakcyjnić naszą ofertę. Obecnie NN TFI to dla naszych Klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych. W przyszłości ścisła współpraca obu podmiotów przyczyni się do dalszego rozwoju oferty produktowej. Związek z bankiem umożliwi NN TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku posiadanie pakietu 45% akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki. Ta transakcja da nam impuls do dalszego rozwoju – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów dla klientów ING Banku Śląskiego. W przyszłości chcielibyśmy uruchomić kolejne innowacyjne rozwiązania, jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb – zapowiedziała Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFINa coraz bardziej wymagającym rynku funduszy inwestycyjnych bliższa współpraca z ING Bankiem Śląskim zapewni nam stabilny rozwój. Uczestnicy naszych funduszy dostaną bardziej efektywne, skrojone na miarę strategie inwestycyjne – dodała Małgorzata Barska.

Zgodnie z zawartą umową cena zakupu w wysokości 177,2 mln zł zostanie powiększona o 2,5% w skali roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia zamknięcia transakcji.

ING Bank Śląski będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 roku. Ostateczna cena nabycia będzie podlegała korekcie zgodnie z warunkami przewidzianymi w Umowie Zakupu. O zamknięciu transakcji i ostatecznej wysokości ceny Bank poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Bank spodziewa się, że zamknięcie transakcji nastąpi w II kw. 2019 roku. Według szacunków banku zakup pakietu akcji NN Investment Partners  TFI  obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok. 15 p.b.

Poza umową zakupu ING Bank Śląski i NN Investment Partners  TFI  zawarły Umowę Akcjonariuszy, która określa zasady współpracy oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

NN Investment Partners  TFI na koniec listopada zarządzało aktywami o wartości 17,4 mld PLN. Obecny udział rynkowy spółki wynosi ok. 8,9%. NN Investment Partners  TFI zajmuje czwartą pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 38 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz pieniężne)