Jak Prezydent Duda pomógł pani premier

ewa kopacz

Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski zrobił na pożegnanie prezent szefowej rządu. W przedostatnim dniu urzędowania podpisał ustawę, która pomogła Ewie Kopacz spełnić jedną z jej obietnic. Także Andrzej Duda, następca Komorowskiego, zatwierdził akt prawny wprowadzający przepisy obiecane przez panią premier. Dlatego po sierpniu Kopaczometr, czyli indeks, w którym portal money.pl pokazuje stan realizacji zapowiedzi z expose, wynosi już 54 proc. zapowiedzi.

To między innymi zasługa podpisu Bronisława Komorowskiego pod ustawą, która od 2016 r. pozwoli na korzystanie z urlopów rodzicielskich bezrobotnym, pracującym na umowy o dzieło, studentom i rolnikom.

Jak pisze money.pl, do spełnienia obietnic Ewy Kopacz z expose przyłożył również rękę nowy prezydent – Andrzej Duda. On z kolei podpisał ustawę wprowadzającą ulgi podatkowe dla firm, które tworzyć będą przyzakładowe żłobki i przedszkola, co poprawiło znacznie notowania szefowej rządu.

W sierpniu do Sejmu trafił też rządowy projekt tzw. „konstytucji dla przedsiębiorców”, czyli nowego prawa o działalności gospodarczej, który jest inną ważną reformą zapowiedzianą w expose. Ten akt prawny ma, jak czytamy w uzasadnieniu, urzeczywistnić konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej i zagwarantować jej wykonywanie „w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej”.

Tyle zrobił rząd przez 11 miesięcy

Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 12 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 7,5 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 17,5 proc. 20 proc.
Edukacja 10 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 7 proc. 20 proc.
Razem: 54 proc. 100 proc.

 

Wyszczególnione wcześniej projekty to tylko kilka przykładów zadań, które jeszcze stoją przed panią premier i jej ekipą, a które Ewa Kopacz przedstawiła 1 października ubiegłego roku w swoim expose. Są wśród nich takie o dłuższej perspektywie (np. nowa ordynacja podatkowa) – ich realizacji nie należy się spodziewać przed wyborami, ale niektóre gabinet PO-PSL może jeszcze zrealizować przed końcem kadencji.

Obietnice premier Kopacz z expose money.pl podzielił na pięć kategorii i wybrał najważniejsze z nich – z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc. Oto jak wyglądają dokonania premier Kopacz w poszczególnych dziedzinach:

Finanse i bezpieczeństwo publiczne – 12 proc.

W tej kategorii premier wykonała znaczącą część planu, choć do zrealizowania zostały rządowi jeszcze bardzo ważne przepisy zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Sejm pracuje nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy (wydawał je będzie Urząd Regulacji Energetyki). Nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych.

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców – 7,5 proc.

W dziedzinie podatków oraz ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników sierpień przyniósł spełnienie kolejnej obietnicy. 5 sierpnia ustępujący prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą świadczenia rodzicielskie dla osób bezrobotnych, pracujących na umowy o dzieło, studentów i rolników. Do Sejmu wpłynął ponadto projekt nowego Prawa o działalności gospodarczej, które ma wzmocnić pozycję przedsiębiorców i zapewnić im bardziej partnerskie relacje z administracją.

Opieka zdrowotna – 17,5 proc.

W tej kategorii Ewie Kopacz udało się zrealizować, choć jeszcze nie w pełni, wszystkie najważniejsze obietnice w expose. Ostatnim celem, za który nie uzyskała jeszcze kompletu punktów, jest zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. W marcu skończyła się pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). Jesienią będzie organizowany drugi nabór. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny oraz kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska). Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

Edukacja – 10 proc.

Ekipa Ewy Kopacz ma ambitne plany związane z edukacją i to na wszystkich poziomach. Najnowszym dokonaniem koalicyjnego rządu w tej dziedzinie są przepisy pozwalające na tworzenie przyzakładowych przedszkoli i żłobków z ulg w podatku CIT. We wrześniu lista spełnionych obietnic zapewne się wydłuży, premier Kopacz deklarowała bowiem zmniejszyć obciążenia rodziców uczniów podstawówek i gimnazjów, zapewniając ich dzieciom darmowe podręczniki.

Infrastruktura i transport – 7 proc.

Prezentując swoje plany i zamierzenia w Sejmie, Ewa Kopacz nie zapomniała o rozbudowie sieci dróg i kolei. Udało się jej wypełnić już sporą część inwestycyjnych zapowiedzi, choć zastrzec trzeba, że nie przyszło jej to z trudnością, bo główny wysiłek w ich urzeczywistnienie włożył poprzedni rząd, pod wodzą Donalda Tuska.