Lepsza ocena bieżąca, słabsze oczekiwania – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

raporty praca biuro

Koniunktura gospodarcza w Polsce nadal się umacnia, jednak nie tak szybko, jak w poprzednich miesiącach. Nieznacznie maleje ponadto odsetek firm oczekujących poprawy sytuacji w kolejnych okresach – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W czerwcu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 109,0 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 107,9 pkt w maju. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 114,4 pkt w poprzednim miesiącu do 112,9 pkt w czerwcu.

Po raz kolejny umacnianiu się wskaźnika ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej towarzyszy spadek wskaźnika odnoszącego się do prognoz na przyszłość. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w kwietniu br. Pomijając szczytowy odczyt z maja, subindeks oceny przyszłej utrzymuje się na najwyższym poziomie od października 2015 r. Poprawa oceny sytuacji bieżącej wpisuje się natomiast w sekwencję nieprzerwanych wzrostów trwającą od marca br. Tempo poprawy wartości wskaźnika jest wyraźnie słabsze niż we wcześniejszych okresach – w poprzednim miesiącu było ono pięciokrotnie szybsze. Ankietowane firmy zwiększają również swoje plany związane z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz inwestycjami. Odsetek podmiotów deklarujących zamiar zwiększenia nakładów na środki trwałe wzrósł do najwyższego poziomu od 13 miesięcy.

Najnowsze odczyty wskazują na coraz korzystniejszy klimat koniunktury gospodarczej panujący w Polsce. Pod koniec II kwartału roku można zaobserwować pewne spowolnienie korzystnych tendencji. Widoczna staje się analogia do poprzednich lokalnych szczytów w krótkookresowych cyklach koniunkturalnych, chociaż na obecnym etapie trudno prognozować, czy zmiany w ostatnim miesiącu są elementem trwalszego trendu. Za kontynuacją wzrostów przemawia fakt, iż wskaźnik oczekiwań na najbliższe półrocze nadal utrzymuje się na wyższym poziomie niż wskaźnik oceny sytuacji bieżącej.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).