„Mały ZUS” – preferencyjne składki dla przedsiębiorców

0
ZUS Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z wprowadzonej  ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Preferencyjne stawki są wynikiem uchwalonej w lipcu 2018 roku przez Sejm ustawy.

Mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm działających na niewielką skalę, u których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczyły 2,5-krotności płacy minimalnej, która w 2018 roku wyniosła 5 250 zł. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zgłoszą ten fakt do ZUS w terminie do 8 stycznia 2019 r. Należy w podanym terminie zarejestrować się w ZUS z nowym kodem ubezpieczeń (05 90, 05 92). Niedotrzymanie terminu spowoduje możliwość skorzystania z ulgi dopiero za rok.

Z ulgi nie skorzystają między innymi przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność krócej niż 60 dni, rozliczali się w formie karty podatkowej, podlegali zwolnieniu sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy podlegali ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu również z tytuły innej pozarolniczej działalności. Niższe składki dotyczą tylko ubezpieczenia społecznego, ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, której kwota będzie wymagana
w całości.

Jeszcze do końca zeszłego roku jednoosobowy przedsiębiorca oraz firmy działające na małą skalę, niezależnie od wielkości przychodu, opłacały taką samą stawkę ZUS
w wysokości – 1232,16 zł. Obecna regulacja prawna jest istotnym udogodnieniem małych firm. Stanowi istotną szansę na ich przetrwanie na rynku oraz zmniejszenie dysproporcji między większymi przedsiębiorstwami a osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, które często były zmuszane zamknąć działalność z powodu zbyt dużego obłożenia kosztami.

Wiktoria Wajda, Dział Usług Księgowych Mazars