Piotr Żółkiewicz na czele funduszu Zolkiewicz & Partners

Piotr Żółkiewicz
Piotr Żółkiewicz

Piotr Żółkiewicz po sukcesach na rynku kapitałowym wypracowanych dla Medicalgorithmics stanął na czele komitetu inwestycyjnego stworzonego funduszu Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. Po podsumowaniu pierwszego roku działalności, zarządzający i inwestorzy mają już pierwsze powody do zadowolenia. Jak pokazują dane pierwszy rok fundusz zakończył na drugim miejscu rankingu najlepszych polskich funduszy w grupie mieszane polskie aktywnej alokacji (dane za okres 29.07.2015-29.07.2016)[1]. Fundusz tylko od początku tego roku zarobił dla swoich uczestników kilkanaście procent. Strategia inwestycyjna tego podmiotu wyraźnie odróżnia się od konkurencji i zdaniem jego twórców to właśnie ona stoi za pierwszymi sukcesami. Towarzystwo zarządzające funduszem to Copernicus Capital TFI S.A. 

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny inspirowany, a w rezultacie oparty na filozofii inwestycyjnej Warrena Buffeta. Strategia działania funduszu Zolkiewicz & Partners zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych funduszy akcji i  była konsekwentnie realizowana przez pierwsze 12 miesięcy jego funkcjonowania. Jak mówi współtwórca i pomysłodawca funduszu – Piotr Żółkiewicz – „Nasze działania polegają przede wszystkim na osiąganiu rezultatów w długim terminie i są dość luźno powiązane z koniunkturą rynkową. Brak benchmarku oraz sztywnej polityki inwestycyjnej sprawiają, że jako fundusz możemy robić to, co w danym momencie uznajemy za rozsądne.

W okresie od 30 czerwca poprzedniego roku do 30 czerwca 2016 roku indeks WIG20 spadł 24,47%, a certyfikat naszego funduszu urósł w tym czasie 3,58%. W lipcu i sierpniu udało nam się zarobić kolejne prawie dziesięć procent osiągając kilkunastoprocentową stopę zwrotu od początku roku. Jest to najlepszy wynik wśród funduszy mieszanych aktywnej alokacji. Fundusz w perspektywie wieloletniej ma ambicję zarabiać dla swoich klientów średniorocznie duże kilkanaście procent a dotychczasowe wyniki potwierdzają, że jest to możliwe”.

Bardzo ważną przewagą funduszu nad konkurencją jest fakt, że zespół, w tym analitycy inwestycyjni, pracują na wyłączność na rzecz Komitetu Inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners. Dzięki temu fundusz bazuje na własnych analizach rynkowych. Co więcej, dowodem ich zaangażowania i skuteczności jest to, że zarządzający inwestują w certyfikaty większość swojego prywatnego majątku. Pozwala to jasno określić determinację zespołu na bardzo wysokim poziomie, tak aby z każdym kolejnym kwartałem inwestowanie środków przynosiło oczekiwany zysk.   

„Podstawą naszych inwestycji jest chęć dogłębnego zrozumienia i poznania wybranych firm oraz otaczającego ich biznesowego ekosystemu. Już dzisiaj cieszymy się zaufaniem zamożnych inwestorów nie tylko z Polski, ale i z USA. Co więcej, odnosząc sukces na amerykańskim rynku z Medicalgorithmics, spostrzegliśmy, że za oceanem jest wielu inwestorów poszukujących w naszym regionie poważnych partnerów do opieki nad swoim majątkiem. Z powodzeniem odpowiadamy na te potrzeby wprowadzając strategię  inwestowania w wartość do Europy Środkowo-Wschodniej. Za priorytetowy cel uznajemy pomnażanie majątku uczestników poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych i rzetelnych firm z tego obszaru. Doświadczenie nauczyło nas, iż w inwestowaniu najważniejsza jest dyscyplina i cierpliwość. Unikamy nabywania udziałów
w firmach, których nie można nabyć poniżej ich rzeczywistej wartości. Kupujemy udziały
w spółkach, które rozumiemy i wiemy w którym kierunku będą się rozwijać. Uważamy, że bazując na uczciwej analizie i pracowitości można dojść do poprawnych wniosków. To tylko niektóre elementy naszej filozofii, ale gorąco wierzymy w to, że jej pełen obraz ukaże się naszym inwestorom na przestrzeni następnych lat”
– dodaje Piotr Żółkiewicz.

[1] [1] Na podstawie zestawienia portalu analizy.pl:  https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/COP101/Zolkiewicz-%26-Partners-Inwestycji-w-Wartosc-FIZ.html