Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Ponad 80% badanych przedsiębiorców przyznało, że pomoc operatorów logistycznych jest dla ich działalności eksportowej oraz ekspansji na nowe rynki ważna lub kluczowa

fedex kurier transport

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express, pokazują, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność na nowych rynkach przy wsparciu firm logistycznych. Aż 95% z nich eksportuje swoje towary do innych krajów europejskich. Polskie MŚP z optymizmem zapatrują się na przyszłość, głównie dzięki rosnącemu rynkowi e-commerce – prawie 80% z nich już teraz uzyskuje przychody z tego segmentu.

Raport pokazuje również, w jaki sposób firmy transportowe pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażać praktyki zrównoważonego rozwoju oraz pokonywać przeszkody administracyjne. Badanie FedEx SME Export Report zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive na zlecenie FedEx Express.

FedEx SME Export Report jasno pokazuje optymistyczne nastroje panujące wśród polskich firm z sektora MŚP – jedna trzecia badanych spodziewa się zwiększenia swoich przychodów z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport ujawnia również, w jaki sposób polskie MŚP współpracują z takimi firmami, jak FedEx. Pozwala im to rozwijać się na dzisiejszym globalnym, cyfrowym rynku, gdzie króluje e-commerce – mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express.

Wniosek 1: Firmy logistyczne ułatwiają rozwój eksportu

76% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu FedEx SME Export Report przyznało, że pomoc firm logistycznych w handlu zagranicznym jest dla nich ważna, a 5% uznało ją za kluczową. Co więcej, 28% z nich przyznało, że w ciągu ostatnich kilku lat zaczęły bliżej współpracować z firmami transportowymi, a 29% sygnalizuje potrzebę jeszcze większego wsparcia ze strony operatorów logistycznych. Wynika to głównie z potrzeb konsumentów, którzy oczekują szybszej i tańszej wysyłki towaru (odpowiednio 47% i 46% wskazań), a także większego zapotrzebowania na bardziej elastyczne usługi logistyczne wśród polskich MŚP (22%).

Prawie połowa firm współpracujących z operatorami logistycznymi outsourcuje więcej usług transportowych (46%), głównie po to, by zwiększać przychody oraz zakres działalności na nowych rynkach. 42% firm biorących udział w badaniu przyznaje, że firmy logistyczne pomagają im przezwyciężyć trudności związane z prowadzoną przez nich działalnością. Przedstawiciele MŚP wskazują również na rolę firm transportowych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa już od etapu start-upu. 71% uznało ją za ważną lub bardzo ważną, 5% – za niezbędną.

Wniosek 2: Rosnąca konkurencja największym wyzwaniem biznesowym polskich MŚP

Większa konkurencja, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce, przepisy niesprzyjające biznesowi i rosnące koszty produkcji – to główne bariery w rozwoju działalności polskich firm-eksporterów z sektora MŚP. Nieco ponad 1/5 z nich (21%) wskazała także na niewydajny łańcuch dostaw, a 14% – na brak znajomości regulacji związanych z handlem. Aby radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, prawie połowa (45%) zadeklarowała, że inwestuje w nowe technologie, a 40% – w marketing i reklamę.

Wniosek 3: Nowoczesne technologie w trakcie wdrażania

FedEx SME Export Report zbadał również wykorzystanie nowoczesnych technologii przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Część z nich już korzysta z inteligentnych rozwiązań biurowych (16% wskazań), druku 3D, rzeczywistości wirtualnej, Internetu rzeczy – IoT ( po 9%) czy robotów (8%). Dużo więcej badanych przedsiębiorców deklaruje, że te rozwiązania zaczną przynosić im korzyści w ciągu najbliższych kilku lat. Ponad połowa (52%) przedstawicieli polskich MŚP przyznała, że innowacje technologiczne ułatwią im rozpoczęcie lub wzmocnienie ekspansji na nowe rynki.

Wniosek 4: Zrównoważony rozwój kluczowy dla polskich MŚP

61% przedsiębiorców biorących udział w badaniu FedEx SME Export Report uważa, że praktyki związanie ze zrównoważonym rozwojem są dla nich istotne. Dla 8% jest to priorytet. Wśród powodów, dla których jest on tak ważny, wymieniają m.in.: poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zysków czy korzystny wpływ na kulturę firmy. 39% uważa, że praktyki te czynią ich firmy bardziej atrakcyjnymi dla pracowników. Badane przedsiębiorstwa wdrażają ideę zrównoważonego rozwoju poprzez inwestowanie w lokalne społeczności (30%), korzystanie z zielonego łańcucha dostaw (27%) czy wydajnego energetycznie transportu (22%). Operatorzy logistyczni wspierają firmy z sektora MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska opakowań czy wykorzystywanie pojazdów oszczędzających paliwo.

***

O badaniu

Harris Interactive przeprowadził 9000 wywiadów (w tym 4500 w Europie) z przedstawicielami MŚP z 17 krajów[1], podzielonych na 4 regiony[2]. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy sierpniem i wrześniem 2016 roku. W badaniu wykorzystano metodę wywiadu telefonicznego oraz on-line. Wywiady podzielono po równo między kraje, wzięła w nim udział reprezentatywna liczba mikro (1-9 pracowników zatrudnionych na pełen etat), małych (10-49 pracowników zatrudnionych na pełen etat) oraz średnich firm (50-249 pracowników zatrudnionych na pełen etat). W badaniu wzięło udział po 500 firm z każdego kraju (w tym z Polski). Wyjątkiem jest Wielka Brytania, w której przebadano 1000 przedsiębiorstw.

[1] Belgia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Tajwan i Wielka Brytania

[2] Azja Pacyficzna; Europa; Ameryka Łacińska i Karaiby; Środkowy Wschód, Indie i Afryka Południowa