Robert Antczak dołączył do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska
Robert Antczak,, Dyrektor Generalny Arval Polska

Robert Antczak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz Dyrektor Generalny Arval Polska dołączył do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Na stanowisku zastąpił Rafała Merka.

To nie jedyna zmiana, jaka nastąpiła w ostatnim miesiącu we władzach Związku Polskiego Leasingu. Obok Roberta Antczaka, do Komitetu Wykonawczego ZPL dołączyli: Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease oraz Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska, Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska. Zgodnie ze statutem ZPL, Komitet Wykonawczy Związku Polskiego Leasingu liczy obecnie siedmiu prezesów, wybieranych przez delegatów Walnego Zebrania ZPL oraz jednego członka, wskazywanego przez PZWLP. Ta organizacja jest z kolei członkiem zbiorowym Związku Polskiego Leasingu o specjalnym statusie i odrębnej strukturze.

Robert Antczak, nowy Wiceprzewodniczący KW ZPL, pracując społecznie na rzecz polskiej branży leasingowej, będzie dążył do wzmocnienia i zacieśnienia współpracy pomiędzy Związkiem Polskiego Leasingu, a Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Związek Polskiego Leasingu to kluczowy partner dla naszej organizacji, z którym od wielu lat współpracujemy w najważniejszych dla polskiej branży leasingowej obszarach” – powiedział Robert Antczak. –Obecnie branża leasingowa w Polsce ma przed sobą bardzo trudne, być może nawet najbardziej wymagające w całej swojej historii zadanie, tj. odbudowę po okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. COVID-19 wpłynął jednak na branżę nie tylko w sposób negatywny, ale również wyzwolił i przyśpieszył wiele procesów, zmiany modeli działalności, stał się motorem napędowym do szybszego wdrażania szeregu rozwiązań zwiększających elastyczność usług leasingowych oraz ich szeroko pojętą cyfryzację. Są to strategiczne obszary dla rozwoju polskiej branży leasingowej oraz wynajmu aut w przyszłości, wymagające często szerokiego porozumienia oraz reprezentacji interesów całej branży wobec legislatora. Z tego względu, w mojej ocenie, współpraca ZPL i PZWLP nabiera aktualnie szczególnego znaczenia”.   

Pełny skład Komitetu Wykonawczego ZPL:

  • Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL i Prezes Zarządu PKO Leasing,
  • Robert Antczak, Wiceprzewodniczący KW ZPL, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Dyrektor Generalny Arval Polska,
  • Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL i Prezes Zarządu Millennium Leasing,
  • Szymon Kamiński, Wiceprzewodniczący KW ZPL i Prezes Zarządu PEKAO Leasing,
  • Rafał Piskorski, Wiceprzewodniczący KW ZPL i Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska,
  • Cezary Raczyński, Wiceprzewodniczący KW ZPL i Prezes Zarządu mLeasing,
  • Radosław Woźniak, Wiceprzewodniczący KW ZPL i Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego,
  • Alicja Żyła, Wiceprzewodnicząca KW ZPL i Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu.  Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie Prezes Zarządu, który będzie organizował prace Związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych. Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

Biogramy nowego wiceprzewodniczącego KW ZPL

Robert Antczak pełni funkcję Dyrektora Generalnego Arval Service Lease Polska od grudnia 2019 r. Z Grupą BNP Paribas związany jest od 2017 roku. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Rozwoju Biznesu i Organizacji w obszarze MŚP i Bankowości Korporacyjnej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 2002 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup). Od 2004 do 2009 r. pracował tam jako Dyrektor Departamentu Leasingu. W latach 2009-2013 był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw w Kredyt Banku S.A. a w latach 2013-2017 Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Produktów w Pionie Biznesowo-Korporacyjnym w Santander Bank Polska S.A. i odpowiadał za Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Sprzedaż Produktów Finansowania Handlu oraz Obsługę Działu Międzynarodowego.