Rozdano granty na nowatorskie projekty naukowe

rp_c19a61cfc1_1318103274-mnisw-ncbir-OK.png

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło V edycję programu Lider. Laureat konkursu dr inż. Grzegorz Boczkaj z Wydziału Chemicznego PG  badać będzie zastosowania sorbentów  występujących w ropie naftowej. Politechnika Gdańska jest na II miejscu w Polsce pod względem liczby Liderów w dotychczasowych edycjach programu.

 Celem programu Lider jest wsparcie młodych badaczy, których projekty naukowe są nowatorskie i mają potencjał wdrożeniowy. Pomoc finansowa pozwoli im na stworzenie własnych zespołów badawczych. W V edycji programu o dofinansowanie ubiegało się 240 osób. Autorzy 74 najwyżej ocenionych wniosków musieli przekonać grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki.

Udało się to 36 startującym w konkursie, w tym dr inż. Grzegorzowi Boczkajowi z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej WCh PG. Otrzyma 1 mln 37 tys. zł na realizację projektu „Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów”.

 Celem badań jest opracowanie nowych zastosowań dla sorbentów występujących pierwotnie w ropie naftowej. Po procesie rafinacji ropy ta specyficzna grupa substancji chemicznych w całości występuje w pozostałości po destylacji próżniowej, z której wytwarza się asfalty.

– W skali procesowej otrzymane w ten sposób sorbenty można wykorzystać jako aktywne medium do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych. W skali analitycznej zaś służyć mogą jako fazy stacjonarne do chromatografii gazowej – mówi dr inż. Grzegorz Boczkaj. – Mój projekt ma charakter nowatorski na skalę światową, nigdy wcześniej nie próbowano zastosować tej grupy substancji chemicznych do jakichkolwiek innych celów poza produkcją asfaltów.

Od strony wytwarzania materiałów wynikami pracy dr. Boczkaja zainteresować mogą się firmy przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Zakres zastosowań zaś jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno branży analityki chemicznej, jak i przemysłowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

W pięciu edycjach programu Lider NCBiR  udzieliło wsparcia 178 młodym naukowcom. Największą liczbą liderów w ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu może się poszczycić Politechnika Warszawska – pochodzi z niej 16 młodych naukowców wyróżnionych przez NCBR. Kolejne miejsca zajmują Politechnika Gdańska – 12 liderów oraz Politechnika Poznańska i Politechnika Łódzka – po 9 liderów.