Ruszył kolejny konkurs w ramach inicjatywy IMI, mającej na celu przyspieszenie innowacji w ochronie zdrowia

Polacy po raz kolejny mają szansę dołączyć do międzynarodowych konsorcjów publiczno-prywatnych, tworzących nowe rozwiązania w obszarze ochrony zdrowia

Badania i rozwój siłą napędową polskiej gospodarki?

19 lipca 2017 został ogłoszony kolejny konkurs w ramach inicjatywy IMI, mającej na celu przyspieszenie innowacji w ochronie zdrowia. Wnioski konkursowe mogą składać zespoły akademickie, instytuty badawcze, organizacje pacjentów, organizacje pozarządowe, szpitale, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty zainteresowane takimi dziedzinami jak: ochrona zdrowia, rozwój leków czy zdrowie publiczne z Polski i innych krajów.

Tym razem konkursy dotyczą obszarów związanych z tematyką choroby Alzheimera, Big Data, szczepionek, chorób autoimmunologicznych, bariery krew-mózg oraz rozwoju leków (Call 12), a także praktycznego wykorzystania rezultatów projektów zrealizowanych dotychczas w ramach IMI (Call 11). Aplikacje można zgłaszać przez portal:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Dla zainteresowanych organizowane są webinaria, mające na celu przygotowanie uczestników do wzięcia udziału w konkursach.

Budżet konkursu 11 pochodzi wyłącznie z części publicznej i wynosi 5 mln euro. IMI spodziewa się realizacji małych wniosków po ok. 0,5 mln Euro, trwających nie dłużej niż 24 miesiące. Termin składania (jednoetapowego) wniosku upływa 24 października 2017.

Budżet konkursu 12 na realizację 7 tematów wynosi 126,4 mln euro, z czego budżet publiczny pochodzący z Horyzontu 2020 wynosi 64,1 mln., a pozostała część to wkład (głównie in kind) firm z EFPIA oraz Partnerów Stowarzyszonych z IMI2, którzy będą brać udział w projektach.

Termin składania wniosku konsorcjum badawczego (1. etap) to 24 października 2017 a zwycięzca, który przejdzie do 2. etapu może złożyć pełen wniosek (z konsorcjum przemysłowym) do 16 maja 2018.

Inicjatywa IMI to największe do tej pory partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki niej różnorodne podmioty z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, mogą uczestniczyć w ambitnych projektach, które przygotowują warunki do opracowania przełomowych leków i przyczyniają się do poprawy systemów ochrony zdrowia.