Zmiany w Radzie Nadzorczej GPW

0
GPW budynek wejscie

30 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada Giełdy). Odwołano trzech jej dotychczasowych członków i powołano trzech nowych członków Rady.

Do Rady Giełdy zostali powołani: Wojciech Nagel, Wojciech Sawicki oraz Łukasz Świerżewski.

Z Rady Giełdy odwołany został jej prezes – Adam Miłosz, wiceprezes – Ewa Sibrecht-Ośka i członek Rady -Jacek Lewandowski.

W dniu dzisiejszym odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Giełdy w nowym składzie, podczas którego wybrano prezesa Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., którym został Wojciech Nagel.