2016 rokiem bezpieczeństwa informacji

0

Stale rosnące zagrożenia i coraz częściej nagłaśniane przypadki cyfrowych przestępstw, także na rynku lokalnym, pociągnęły za sobą dynamiczny wzrost wydatków w budżetach przeznaczonych na kwestie ochrony. Wyniki badania Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej[1] przeprowadzonych przez Microsoft we współpracy z EY wskazują, że aż 36 proc. dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych planuje w 2016 roku zwiększyć budżet przeznaczony na bezpieczeństwo. Utrzymanie wydatków na poziomie zbliżonym do roku 2015 deklaruje 39 proc. organizacji.

Główne trendy w obszarze bezpieczeństwa w 2016 roku:

  • Priorytety bezpieczeństwa: 63 proc. wskazuje na konieczność usprawnienia zarządzania dostępem do danych. 46 proc. deklaruje wzrost inwestycji w obszarze przeciwdziałania wyciekom danych.
  • Bezpieczeństwo środowisk mobilnych: 43 proc. CSO przyznało, że ich organizacje mają wdrożone rozwiązania umożliwiające zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych. Kolejne 25 procent planuje wdrożenie technologii tego typu.
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa chmury: 43 proc. ankietowanych menedżerów bezpieczeństwa przyznaje, że nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy, aby samemu ocenić bezpieczeństwo chmury.

„Kluczowy jest fakt, że coraz częściej firmy zdają sobie sprawę z potrzeby inwestycji w cyberbezpieczeństwo, co stanowi element długoterminowej strategii rozwoju. Dla przykładu, sektorem deklarującym najwyższy wzrost wydatków na bezpieczeństwo pozostają finanse. Aż 62 proc. przedstawicieli tego sektora potwierdziło wzrost inwestycji na podniesienie świadomości użytkowników i poprawę zabezpieczeń po stronie użytkowników końcowych korzystających z ich oprogramowania” – podkreśla Dariusz Piotrowski, dyrektor ds. sprzedaży do klientów Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Dla porównania, tylko 19 proc. menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sektora przemysłowego potwierdziło zwiększenie środków finansowych na kwestie zachowania bezpieczeństwa, akcentując jednocześnie konieczność poprawy ochrony kwestii związanych z rosnącą popularnością Internetu Rzeczy (IoT).

Najważniejsze obszary inwestycji w bezpieczeństwo w 2016 roku

Skala nakładów finansowych na kwestie związane z bezpieczeństwem, które wskazali przebadani CSO, jest tożsama z wyzwaniami, które stanowią dla nich podstawę działań w nadchodzącym roku. Wśród wymienionych potrzeb, najwięcej wskazań padło na konieczność usprawnienia zarządzania dostępem, na którą wskazało aż 63 procent ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się kwestia przeciwdziałania wyciekom, którą deklaruje 46 procent osób biorących udział w badaniu. Ochrona przed wyciekami danych (DLP – Data Loss Prevention) jest priorytetem zwłaszcza dla przedstawicieli sektora publicznego. 30 procent firm biorących udział w badaniu posiada już wdrożone narzędzia DLP, natomiast 35 proc. planuje inwestycje w tym obszarze. Na czele listy priorytetów znalazła się także stale zyskująca na znaczeniu, szczególnie w kontekście migracji do środowiska zwirtualizowanego, kwestia sprawnego odzyskiwania danych (Disaster Recovery), którą wskazało 45 proc. uczestników raportu.

Czytaj również:  Wyrok TSUE o nieproporcjonalności przepisów – kodeks spółek handlowych nie może ograniczać europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości