Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2017 r.

GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 10,7% rdr do 18,3 mld zł
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń o 16% do 869,6 mln zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami na indeksy o 12,6% rdr do 450 tys. szt.
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 14,6% do 90,2 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 6,3% do 12,5 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynkach spot i terminowym o 146,8% rdr do 13,9 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 17,1% do 3,9 TWh2

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW we wrześniu 2017 r. wyniosła 19,6 mld zł, o 10,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% rdr do 18,3 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła 869,6 mln zł we wrześniu 2017 r., o 16% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2017 r. wyniosła 64 289,69 pkt i była o 36,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,7% rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na alternatywnym rynku GPW wyniosła 109,7 mln zł, co oznacza spadek o 13,2% rdr. Od początku roku obrót w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniósł 1 077,5 mln zł, co oznacza wzrost o 19,6% rdr.

We wrześniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 732,5 tys. szt., o 12,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 450 tys. szt., mniej o 12,6% rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,2 mld zł na koniec września 2017 r. wobec 78,7 mld zł we wrześniu 2016 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu o 16,3% rdr do 229,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła we wrześniu tego roku 63,9 mld zł i była o 10,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2017 r. wyniósł 12,5 TWh, co oznacza wzrost o 6,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł  o 10,6% do 10,7 TWh w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 13,9 TWh we wrześniu 2017 r., blisko dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu także wzrósł o 42,4% do 1,4 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)3 na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,9 TWh we wrześniu 2017 r. Oznacza to wzrost o 17,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) sięgnął 60,3 ktoe4 w porównaniu do 58,4 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec września 2017 r. 672,07 mld zł (155,96 mld EUR). Łączna kapitalizacja 479 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec września tego roku 1 428,5 mld zł (331,51 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu 2017 r. zadebiutowały spółki Śląskie Kamienice oraz XTPL, których łączna wartość ofert sięgnęła ponad 19,2 mln zł.

Na Catalyst we wrześniu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki MCI Management o wartości emisji 25 mln zł.

We wrześniu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

2 z wyłączeniem praw wynikających ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną

3 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

4 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe