Chris Brooke oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta RICS

0
Chris Brooke FRICS
Chris Brooke FRICS

RICS wprowadza istotne zmiany na poziomie zarządzania organizacją, aby przygotować zawód dyplomowanych rzeczoznawców na wyzwania i szanse, jakie niesie ze sobą przyszłość.

Chris Brooke FRICS
Chris Brooke FRICS

Chris Brooke został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta RICS podczas tradycyjnej ceremonii w Hongkongu w dniu 27 listopada 2018 r., rozpoczynając tym samym kadencję na lata 2018-2019. Jednocześnie RICS ogłosił wyniki głosowania członków nad unowocześnieniem obchodzącej 150 lat istnienia globalnej organizacji.

Chris Brooke jest dyplomowanym rzeczoznawcą i współzałożycielem Brooke Husband Limited, firmy konsultingowej zajmującej się nieruchomościami z siedzibą w Hongkongu. Objął urząd po Johnie Hughes FRICS, który przewodził RICS w całym jubileuszowym roku. W ramach swojej prezydentury Brooke skupi się na trzech kluczowych obszarach – promowaniu zawodu dyplomowanych rzeczoznawców; zapewnianiu, że wykonujący go profesjonaliści są przygotowani na wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość oraz zajmowaniu publicznego stanowiska wobec najważniejszych problemów naszych czasów.

W ramach głosowania nad specjalną rezolucją mającą zmienić Królewską Kartę i regulamin RICS, przedstawiciele zawodu zostali poproszeni o zagłosowanie za zmodernizowanym, przyszłościowym zarządem, na miarę globalnej zawodowej organizacji XXI wieku. Specjalne służby ds. reformy wyborczej (ERS) przeanalizowały i potwierdziły wyniki głosowania, ogłoszone następnie podczas dorocznego walnego zebrania RICS 27 listopada. Frekwencja wyborcza wyniosła 11%, a 86% uczestniczących w głosowaniu oddało głos za nowym zarządem.

Zatwierdzone propozycje zmian w zarządzaniu RICS zostaną teraz przekazane do Tajnej Rady w celu ich formalnego zatwierdzenia. Jest to pozytywny krok naprzód dla RICS, pozwalający na odpowiednie zorganizowanie struktury i dalsze budowanie globalnej organizacji zawodowej mogącej odpowiednio przygotować zawód dyplomowanego rzeczoznawcy do wyzwań i szans przyszłości. Umożliwi to także RICS spełnienie zmieniających się oczekiwań kluczowych interesariuszy, klientów i szerszej publiczności.

Rada zarządzająca RICS podejmie teraz prace nad kolejnym etapem reformy zarządzania, dbając o odpowiednie informowanie członków o postępach realizacji planów. Reformy te będą wymagały kolejnego głosowania przedstawicieli zawodu w 2019 r.

Komentując objęcie przez siebie funkcji nowego prezydenta RICS, Chris Brooke powiedział:

„Jestem dumny z tego, że mogę nazwać siebie dyplomowanym rzeczoznawcą oraz członkiem RICS, możliwość pełnienia funkcji prezydenta tej organizacji to dla mnie wielki zaszczyt i przywilej. To niesamowicie ekscytujący moment by przystąpić do naszego zawodu, w obliczu rozwijającego się i zmieniającego tak szybko świata. Profesjonaliści działający w środowisku naturalnym i budowlanym znajdują się w sercu niektórych wielkich wyzwań naszych czasów, w tym urbanizacji, zmian klimatu i rozwoju nowych technologii.

„Dyplomowani rzeczoznawcy oraz RICS jako ich globalna reprezentacja zawodowa mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów. Poprzez ustanawianie i egzekwowanie standardów, umacniających zaufanie do rynków, na których służymy oraz umieszczanie ludzi w centrum naszych działań, będziemy mieć pozytywny wpływ na kierunek rozwoju wszystkich regionów świata, w których działa RICS.

„Reprezentujemy jeden z najbardziej zaufanych zawodów na świecie, ale nie oznacza to, że tak będzie zawsze. Wraz ze zmieniającym się na tak wiele sposobów światem, ważne jest, abyśmy nigdy nie spoczywali na laurach.

„Dlatego podczas mojej kadencji skupię się na trzech kluczowych obszarach – promowaniu i podkreślaniu wartości pracy wykonywanej przez dyplomowanych rzeczoznawców, zapewnieniu, że nasz zawód jest odpowiednio przygotowany na nadchodzącą przyszłość i niesione przez nią wyzwania oraz zajmując publicznie głos na temat kluczowych problemów naszych czasów. Członkowie RICS kształtują świat od 150 lat. Szanse, które przed nami stoją, są ogromne i jestem przekonany, że możemy i będziemy potrafili z nich skorzystać”.

W wykonywaniu swojej kadencji Chris Brooke wspierany będzie przez prezydenta-elekta Tima Neala FRICS oraz starszego wiceprezydenta, Katha Fontany FRICS.

Chris Brooke urodził się w Wielkiej Brytanii i przeprowadził się z rodzicami do Hongkongu w 1979 roku, a lata 2002-2013 spędził pracując w Pekinie. Jest żonaty z Christine i ma dwoje nastoletnich dzieci.