Euro Bank S.A. nawiązał współpracę z Union Investment TFI

Krzysztof Orlik, zastępca dyrektora ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI
Krzysztof Orlik, zastępca dyrektora ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI

Dodatkowe środki finansowe na emeryturę oraz brak podatku od zysków kapitałowych – to korzyści czekające na osoby, które decydują się na oszczędzanie w ramach III filaru. Od dzisiaj taka oferta jest dostępna w placówkach eurobanku.

Euro Bank S.A. nawiązał współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. To jedno z największych TFI na polskim rynku – według danych na koniec września 2018 r. zarządzało aktywami o wartości 12,7 mld zł.

Dzięki temu od 28 listopada 2018 r. w placówkach własnych eurobanku klienci mogą rozpocząć oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Konta emerytalne prowadzone przez Union Investment TFI zostały uznane w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2017 r. za najlepsze tego typu rozwiązania na polskim rynku prowadzone przez TFI.

– Oszczędzanie w celu zgromadzenia dodatkowych środków na przyszłą emeryturę staje się coraz popularniejsze wśród Polaków. W IKE i IKZE zgromadzili już oni około 10 mld zł. Chcieliśmy, by w ofercie eurobanku również znalazł się produkt służący do długoterminowego oszczędzania – mówi Arkadiusz Cempura, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej w eurobanku.

Krzysztof Orlik, zastępca dyrektora ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI
Krzysztof Orlik, zastępca dyrektora ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI

– Konta emerytalne, a szczególnie IKZE, są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób pracujących na własny rachunek lub dobrze zarabiających na etacie – pozwalają na stopniowe zbudowanie rezerwy finansowej, którą można przeznaczyć na nagłe wydatki albo zostawić na emeryturę. Dodatkowym atutem są niemałe ulgi podatkowe – w tym roku nawet do 1706 zł. Oprócz tego pieniądze inwestowane na koncie emerytalnym cały czas pracują, a to daje potencjał dodatkowego zysku – mówi Krzysztof Orlik, dyrektor Działu Sprzedaży Detalicznej w Union Investment TFI.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat IKE i IKZE Union Investment TFI, dostępnych w eurobanku:

  • IKE/IKZE są prowadzone na podstawie umowy zawieranej przez klienta z Union Investment TFI na czas nieokreślony. eurobank jest dystrybutorem tych produktów.
  • Umowę może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
  • IKE/IKZE nie mogą być prowadzone w ramach rejestrów wspólnych i rejestrów małżeńskich.
  • Pierwszej wpłaty na IKE/ IKZE klient musi dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy. Pierwsza wpłata nie może by niższa niż 1 tys. zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 100 zł.
  • Pieniądze mogą być lokowane w 4 portfelach: bezpiecznym, umiarkowanym, dynamicznym, indywidualnym. Różnią się one rozłożeniem środków pomiędzy subfunduszami w zależności od wieku posiadacza IKE/IKZE i jego poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego.
  • Posiadacz IKE/IKZE korzysta z możliwości zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty na IKZE wiążą się również z możliwością odpisania wpłat od podstawy opodatkowania w rozliczeniu PIT. Wypłata zgromadzonych środków z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po spełnieniu określonych warunków, m.in. tym, że klient wypłaci je najwcześniej po ukończeniu 60. roku życia (IKE) lub 65. roku życia (IKZE).