Google ogłasza szkolenia oraz stypendia dla pracowników

Google ogłasza szkolenia oraz stypendia dla pracowników

Obecna sytuacja znacznie zmieniła sposób pracy wielu osób, a także przyspieszyła zmiany na rynku pracy ze względu na rozwój niektórych sektorów, a niestabilną kondycję innych. Jakie umiejętności będą niezbędne pracownikom w niedalekiej przyszłości? Google już teraz chce pomóc tym, którzy myślą o rozwoju kompetencji zawodowych i przekwalifikowaniu w celu znalezienia satysfakcjonującej pracy. Dlatego ogłasza nowe szkolenia oraz Google Career Certificates, a także 100 000 stypendiów w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Zgodnie z badaniami Google i McKinsey[1], jeszcze sprzed wybuchu pandemii, ponad 90 milionów europejskich pracowników będzie musiało udoskonalić swoje aktualne umiejętności zawodowe, a 21 milionów może być zmuszonych do odejścia od wykonywanego zawodu w związku ze spadkiem zapotrzebowania na pracowników w sektorach takich jak rolnictwo czy sprzedaż detaliczna. Światowy kryzys wywołany pandemią przyspieszył wiele z tych zmian: obecnie Instytut McKinsey w raporcie “The Future of work after COVID-19”[2] szacuje, że w Europie po pandemii do zmiany pracy może być zmuszone o 25% osób więcej. Warto zauważyć, że natomiast przewidywany wzrost popytu na pracowników będzie dotyczył głównie stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji. Dlatego rozwój zawodowy jest niezbędny.

IT, zarządzanie projektami, UX i analiza danych – nowe certyfikaty Google

W minionym roku znacząco wzrosło zainteresowanie nauką online, także w kontekście podnoszenia umiejętności związanych ze swoim zawodem. Przyczyniła się do tego z jednej strony utrata zatrudnienia przez niektórych pracowników, z drugiej – chęć zdobycia nowych umiejętności, pożądanych na rynku pracy. Dlatego Google wprowadza trzy nowe Google Career Certificates, dostępne na platformie Coursera. Kursy z zarządzania projektami, projektowania UX, analizy danych lub wsparcia IT można ukończyć w mniej niż sześć miesięcy, nie wymagają odpowiedniego doświadczenia ani posiadania dyplomów oraz są uznawane przez pracodawców w Europie. To szczególna szansa dla tych, którzy lubią uczyć się online we własnym tempie lub nie mogą pozwolić sobie na zdobycie wiedzy w ramach kursów stacjonarnych lub studiów. Posiadacze certyfikatów mogą także ubiegać się o udział w  programach praktyk zawodowych.

100 000 stypendiów

Wiele osób, które szukają pracy, może napotkać barierę ekonomiczną, pomimo chęci zdobycia nowych umiejętności. Dlatego Google zapewni dodatkowo stypendia na certyfikaty dla 100 000 osób w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Stypendia będą dystrybuowane w Polsce przy pomocy programu Sektor 3.0 poprzez wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego.

– Od lat aktywnie wspieramy podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród osób, które są zainteresowane dalszym rozwojem. Obszary takie, jak praca przyszłości, wspólne uczenie i zwinne zarządzanie przenikają się mocno w ramach naszych działań i oferty. Tym bardziej cieszymy się z zaangażowania w nową inicjatywę Google – mówi Dawid Szarański, dyrektor programu Sektor 3.0.

Równe szanse na rynku pracy

Ze względu na to, że niedostatecznie reprezentowane grupy, pracownicy o niskich dochodach i kobiety są częściej zatrudnieni w sektorach dotkniętych kryzysem, takich jak gastronomia czy hotelarstwo, przez to są bardziej narażeni na utratę pracy. Pandemia pogłębiła nierówności płci oraz nierówności ekonomiczne, a problem dotyczy także starszych osób, które nie mogą znaleźć zajęcia bez doświadczenia w pracy przy komputerze. Aby wyrównać szanse, Google.org przeznaczy 50 000 stypendiów dla osób z tych grup.

Dodatkowe 5 milionów euro trafi do organizacji INCO (globalna organizacja non-profit), która będzie współpracowała z ponad 50 lokalnymi organizacjami pożytku publicznego, świadcząc usługi takie jak doradztwo zawodowe, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz oferując bony na opiekę nad dziećmi i pomoc językową.

Certyfikaty Google Career oraz stypendia są częścią odpowiedzi ze strony Google na pogłębiające się nierówności w zakresie edukacji i wyrównywania szans zawodowych. W ramach wieloletniego programu Grow with Google, od 2015 roku Google w Polsce przeszkolił już ponad 350 tysięcy osób. Najnowsza edycja – Firmy Jutra skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców. Do końca 2021 roku Google planuje pomóc 15 tysiącom polskich firm w rozwoju obecności w internecie.

[1] https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/protecting-europes-workers-the-urgent-need-for-skills/

[2] https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19