Grupa ENERGA zwiększa zyski i efektywność w I kwartale 2014 roku

0

Wzrost zysku netto o 79 proc., a EBITDA o 39 proc. zanotowała Grupa ENERGA w pierwszym kwartale 2014 roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki te wypracowane zostały przy niższych o 6 proc. przychodach. – Grupa ENERGA będzie się koncentrować na jeszcze wyższej efektywności działania – zapowiada prezes spółki.

Grupa ENERGA odnotowała w I kwartale 2014 roku zysk netto na poziomie 323 mln zł, co oznacza wzrost o 79 proc. EBITDA wyniosła 654 mln zł i była wyższa o 39 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku. Przychody ukształtowały się na poziomie 2 748 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. Na poprawę rezultatów wpływ miały segmenty wytwarzania i dystrybucji.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, istotny wpływ na skalę wzrostu zysku ma zeszłoroczny odpis z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, który istotnie obniżył wynik finansowy. Po oczyszczeniu wyników z powyższego, jednorazowego wydarzenia, zysk netto wzrósł o 15 proc., natomiast na poziomie EBITDA Grupa poprawiła wynik o 10 proc. Stabilne wzrosty Grupa wypracowała dzięki poprawie efektywności funkcjonowania. W I kwartale 2014 roku Grupa osiągnęła wyższe marże zysków, a w ujęciu rocznym lepsze są także wskaźniki rentowności.

Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy, wzrósł w I kwartale o 24 proc. i wyniósł 725 mln zł. Stabilna pozycja finansowa wspiera realizację ambitnej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę 92 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego na przestrzeni roku. Intencją Zarządu jest konsekwentna realizacja polityki spółki w zakresie wypłaty zysku, a ENERGA powinna być postrzegana jako spółka wypłacająca znaczące i przewidywalne kwoty w formie dywidend.

– W skali Grupy, w I kwartale 2014 roku utrzymaliśmy poziom rentowności sprzed roku, a dzięki „czystej karcie” zdarzeń jednorazowych, możemy pokazać znaczny wzrost zysku i EBITDA. Inwestycje z poprzednich lat, szczególnie rekordowe w zeszłym roku, dobrze wpływają na nasze wyniki – dlatego sumaryczne niższe przychody spółek Grupy nie wpłynęły negatywnie na nasz zysk. Priorytetem pozostaje dla nas efektywność – konsekwentnie inwestujemy nasze wysiłki tam, gdzie jest możliwa poprawa efektywności i możliwość podzielenia się nią z klientami i akcjonariuszami – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

Czytaj również:  Dywidendowe akcje kontra obligacje tych samych firm

Przychody ze sprzedaży wzrosły w Segmencie Wytwarzanie oraz Segmencie Dystrybucji o odpowiednio 26 proc. i 8 proc., natomiast Segment Sprzedaży wykazał spadek w tym okresie o 19 proc. Na poziom skonsolidowanych przychodów pozytywny wpływ miał wzrost średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych przez ENERGA-OPERATOR, wyższy o niemal 6 proc. wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej, przychody wygenerowane dzięki nabytym w drugiej połowie 2013 roku trzem farmom wiatrowym oraz sprzedaż zapasu praw majątkowych po cenach wyższych od cen z dnia wytworzenia.