Grupa Jaguar S.A. z inwestorem finansowym

Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar SA
Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się rewitalizacją kamienic, budową domów oraz obrotem nieruchomościami, pozyskała inwestora finansowego – Gdyńską Grupę Finansową S.A., która dokonała objęcia 600.000 szt. akcji Spółki. Emitent rozpoczął także podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach inwestycji „Kamienna Góra Lipowa”.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną Gdyńska Grupa Finansowa S.A objęła 600.000 szt. akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za szt. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na kapitał obrotowy. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Inwestor finansowy nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego w Emitenta i objęcia kolejnych emisji akcji w przyszłości.

„Zapoczątkowaliśmy proces przenoszenia ciężaru finansowania naszej działalności z kapitału dłużnego na akcyjny. Bodźcem do zwrócenia się ku akcjonariuszom była emisja akcji serii D, gdzie zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie naszymi akcjami. Z całą pewnością proces ten będzie kontynuowany i nie wykluczamy oczywiście zwiększenia zaangażowania Gdyńskiej Grupy Finansowej.” – wyjaśnia Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A. rozpoczęła również podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach realizowanej w Gdyni inwestycji „Kamienna Góra Lipowa”. Będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na wartość przychodów i zysków Spółki. Emitent podpisał przedwstępne umowy sprzedaży na wszystkie 9 apartamentów usytuowanych w dwóch zrewitalizowanych kamienicach w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic w Gdyni. Łączna powierzchnia oferowanych lokali mieszkalnych wynosiła ponad 700 m2. Grupa Jaguar S.A. zamierza realizować kolejne projekty rewitalizacyjne i nadal poszukuje interesujących oraz dobrze zlokalizowanych nieruchomości do nabycia.

„Rozpoczęcie sporządzania aktów przenoszących własność jest dla nas ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, są one zwieńczeniem całej naszej inwestycji. Z drugiej strony, tej bardziej księgowej, powoduje to przeniesienie wcześniej otrzymywanych od klientów zaliczek ze „zobowiązań” do „przychodów”. Z całą pewnością wpłynie to bardzo pozytywnie na nasz wynik finansowy za 2016 r.” – dodaje Wieczorkowski.

Spółka zakończyła 2 kw. 2016 r. wypracowaniem przychodów netto ze sprzedaży w kwocie ponad 704 tys. zł. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2016 r. łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta wyniosła prawie 1.049 tys. zł. Grupa Jaguar rozwija obecnie wszystkie prowadzone segmenty biznesowe i liczy, że dywersyfikacja źródeł przychodów przełoży się na dalszą poprawę wyników finansowych. W 2015 r. Spółka zanotowała zysk netto wysokości 57 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.930 tys. zł.

Emitent realizuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych w Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Spółka posiada również na sprzedaż całoroczne domy rekreacyjne. Grupa Jaguar S.A. rozwija także swoją działalność w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada ona 100% udziałów.