Grupa Jaguar S.A. z inwestorem finansowym

1

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się rewitalizacją kamienic, budową domów oraz obrotem nieruchomościami, pozyskała inwestora finansowego – Gdyńską Grupę Finansową S.A., która dokonała objęcia 600.000 szt. akcji Spółki. Emitent rozpoczął także podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach inwestycji „Kamienna Góra Lipowa”.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną Gdyńska Grupa Finansowa S.A objęła 600.000 szt. akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za szt. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na kapitał obrotowy. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Inwestor finansowy nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego w Emitenta i objęcia kolejnych emisji akcji w przyszłości.

„Zapoczątkowaliśmy proces przenoszenia ciężaru finansowania naszej działalności z kapitału dłużnego na akcyjny. Bodźcem do zwrócenia się ku akcjonariuszom była emisja akcji serii D, gdzie zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie naszymi akcjami. Z całą pewnością proces ten będzie kontynuowany i nie wykluczamy oczywiście zwiększenia zaangażowania Gdyńskiej Grupy Finansowej.” – wyjaśnia Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A. rozpoczęła również podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach realizowanej w Gdyni inwestycji „Kamienna Góra Lipowa”. Będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na wartość przychodów i zysków Spółki. Emitent podpisał przedwstępne umowy sprzedaży na wszystkie 9 apartamentów usytuowanych w dwóch zrewitalizowanych kamienicach w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic w Gdyni. Łączna powierzchnia oferowanych lokali mieszkalnych wynosiła ponad 700 m2. Grupa Jaguar S.A. zamierza realizować kolejne projekty rewitalizacyjne i nadal poszukuje interesujących oraz dobrze zlokalizowanych nieruchomości do nabycia.

„Rozpoczęcie sporządzania aktów przenoszących własność jest dla nas ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, są one zwieńczeniem całej naszej inwestycji. Z drugiej strony, tej bardziej księgowej, powoduje to przeniesienie wcześniej otrzymywanych od klientów zaliczek ze „zobowiązań” do „przychodów”. Z całą pewnością wpłynie to bardzo pozytywnie na nasz wynik finansowy za 2016 r.” – dodaje Wieczorkowski.

Czytaj również:  Auxilia S.A. przeprowadziła następną transakcję z PHI Wierzytelności

Spółka zakończyła 2 kw. 2016 r. wypracowaniem przychodów netto ze sprzedaży w kwocie ponad 704 tys. zł. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2016 r. łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta wyniosła prawie 1.049 tys. zł. Grupa Jaguar rozwija obecnie wszystkie prowadzone segmenty biznesowe i liczy, że dywersyfikacja źródeł przychodów przełoży się na dalszą poprawę wyników finansowych. W 2015 r. Spółka zanotowała zysk netto wysokości 57 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.930 tys. zł.

Emitent realizuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych w Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Spółka posiada również na sprzedaż całoroczne domy rekreacyjne. Grupa Jaguar S.A. rozwija także swoją działalność w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada ona 100% udziałów.