Grupa Jaguar S.A. z terminowym wykupem obligacji serii C

Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar SA
Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, przeprowadziła terminowy wykup 30% obligacji serii C, który przypadał na dzień 30.06.2016 r. Środki z tej emisji zostały przeznaczone głównie na realizację pierwszego projektu deweloperskiego w Gdyni.

Emitent dokonał terminowego wykupu 30% obligacji serii C zgodnie z warunkami emisji oraz jej harmonogramem. W grudniu ub. roku Grupa Jaguar S.A. wykupiła w terminie 20% obligacji tej serii. Spółka wypłaciła także terminowo odsetki od obligacji serii C, E oraz F. Z przeprowadzonej w grudniu 2014 r. emisji obligacji serii C Emitent pozyskał łącznie blisko 2,7 mln zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na realizację projektu rewitalizacji kamienic i sprzedaży apartamentów w Gdyni – „Kamienna Góra Lipowa”.

 

Pozyskane środki z emisji obligacji serii C były wykorzystane do realizacji naszego pierwszego projektu rewitalizacyjnego. Z perspektywy ostatnich zmian związanych z handlem ziemią rolną widzimy, że nasza decyzja o wejściu w ten segment rynku była ze wszech miar słuszna. To właśnie dzięki rozszerzeniu naszej działalności o remonty modernistycznych kamienic Spółka ma się dobrze i zamierza dalej rozwijać się w tym kierunku.” – mówi Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

W dniu 06.07.2016 r. do obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostały akcje serii D Spółki. W ramach emisji przeprowadzonej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, Grupa Jaguar S.A. pozyskała łącznie ponad 600 tys. zł, dokonując przydziału wszystkich oferowanych akcji. Co istotne, w zapisach dodatkowych na akcje stopa redukcji wyniosła ponad 81%. Kapitał zdobyty przez Emitenta w trakcie emisji akcji serii D zostanie przeznaczony na kapitał obrotowy. Od lipca br. Spółka nie jest już kwalifikowana do segmentu SHLR na rynku NewConnect i opuściła również segment HLR, a jej akcje wróciły dzięki temu do notowań w systemie ciągłym.

„Dzięki emisji akcji serii D znacznie poprawiliśmy płynność obrotu. Duża redukcja zapisów w tej emisji jest dowodem zainteresowania Akcjonariuszy naszą Spółką. Będziemy kontynuowali ten kierunek pozyskania kapitału dla dalszego rozwoju Grupy Jaguar.” – dodaje Wieczorkowski.

Grupa Jaguar S.A. zakończyła 2015 r. zyskiem netto wysokości 57 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 1.930 tys. zł. Dla Spółki był to bardzo ważny rok, bowiem pierwszy raz w historii wypracowała przychody we wszystkich trzech obszarach prowadzonej działalności, a więc ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, domów rekreacyjnych oraz apartamentów w rewitalizowanych kamienicach. W 1 kw. 2016 r. Emitent zanotował 344 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to 71 tys. zł.

Spółka realizuje aktualnie kilka projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Grupa Jaguar prowadzi także sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych. Emitent rozwija również działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.