Kiedy nie trzeba płacić podatku, czyli wszystko o ulgach

0

Budżet państwa ze względu na ulgi podatkowe jest uboższy o ponad 70 miliardów złotych. Pozostałe 10 tracą samorządy. Połowa tej kwoty dotyczy podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Portal Money.pl przygotował zestawienie, jak można legalnie obniżyć płacony podatek, a w niektórych sytuacjach nawet całkiem go uniknąć.

W podatku dochodowym od osób fizycznych prawie 12 miliardów złotych to zwolnienia o charakterze rodzinnym i socjalnym, w tym preferencje z tytułu wspólnego rozliczenia z małżonkiem (3,1 miliarda) oraz ulga na dziecko (5,7 miliarda złotych). Jak przewiduje Money.pl, globalna kwota wynikająca z tej ostatniej z pewnością będzie jeszcze wyższa w związku ze zwiększeniem od przyszłego roku przez rząd ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Nowe stawki obowiązywać będą już w rozliczeniach za 2014 rok.

Preferencje w PIT o najwyższej wartości

Preferencje o najwyższej wartości w PIT Wartość preferencji
(mln zł)
Odsetek PKB
Źródło: Ministerstwo Finansów
Ulga na dzieci 5 699 0,36%
Łączne opodatkowanie dochodów małżonków 3 067 0,19%
Zwolnienie świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych 1 582 0,10%
Zwolnienie świadczeń rehabilitacyjnych 871 0,05%

 

Ulgi prorodzinne

Ulga na dziecko jest najpopularniejszym ze zwolnień lub zmniejszeń podatku, wykorzystywanym przez podatników. Rocznie z tego tytułu podatki Polaków są mniejsze o około 5,7 miliarda złotych. Przysługuje ona z tytułu wychowywania małoletnich dzieci osobom, które:

 • wykonywały władzę rodzicielską,
 • pełniły funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem że dziecko z nimi zamieszkiwało,
 • sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z udogodnienia nie mogą jednak skorzystać rodzice (lub opiekunowie), którzy za rok podatkowy osiągnęli dochód (przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem) w wysokości przekraczającej 112 tysięcy złotych lub 56 tysięcy – jeśli rozliczają się samodzielnie. Do 2014 roku od podatku można było odpisać:

 • na pierwsze dziecko 1112,04 zł;
 • na drugie 1112,04 zł,
 • na trzecie 1668,06 zł,
 • na czwarte i kolejne dzieci w rodzinie 2224,08 zł.
Czytaj również:  Fiskus wydaje interpretacje podatkowe, których potem sam nie uznaje

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ulgach podatkowych dla rodzin wielodzietnych, którą w poniedziałek podpisał prezydent Bronisław Komorowski, kwoty te ulegną zmianie, jeśli chodzi o trzecie i każde kolejne dziecko (na trzecie będzie to 2000,04, a na czwarte i kolejne – 2700 złotych). Bez zmian z kolei – jak przypomina Money.pl – pozostaną ulgi na dwoje pierwszych dzieci oraz limity, które uprawniają do skorzystania z ulgi (56 tysięcy dla samotnego rodzica i 112 – dla małżeństwa rozliczającego się wspólnie). Nowe przepisy będzie można stosować już w rozliczeniach za 2014 rok.

Obowiązku podatkowego nie rodzą również inne świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz inne, na przykład:

 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłki porodowe.

Pobieranie każdego z tych świadczeń nie jest bowiem w rozumieniu przepisów podatkowych przychodem – dlatego nie trzeba od niego płacić podatku.

Ulgi dla krwiodawców