KPF: Liderzy opinii, praktycy i eksperci w radzie programowej Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

0

Przedstawiciele banków, firm windykacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych oraz samorządów finansowych weszli w skład Rady Programowej Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. To największy branżowy projekt konferencyjny, gromadzący co roku nie tylko ekspertów i praktyków biznesowych sektora windykacji, ale znacznie szersze grono uczestników.

Bardzo silnie reprezentowany jest sektor bankowy, banków spółdzielczych, pożyczkowy, leasingowy, telekomunikacyjny, dostawców innych usług masowych, jak choćby dostawcy energii. Grono uczestników nie zamyka się wokół praktyki gospodarczej, bowiem do kongresowej debaty dołącza wielu interesariuszy rynku zarządzania wierzytelnościami, w tym organizacje samorządowe przedsiębiorców, znakomite grono przedstawicieli środowiska komorników, syndyków, uznanych firm doradczych, funduszy inwestycyjnych, sekurytyzacyjnych, kancelarii prawnych. Są w gronie uczestników także znakomici przedstawiciele najwyższych urzędów, odpowiedzialnych za ten rynek. Szósta edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2015 roku w Warszawie.

Kongres stał się uznaną w środowisku wierzycieli pierwotnych i wtórnych platformą wymiany doświadczeń w zakresie obrotu wierzytelnościami, źródłem wiedzy o międzynarodowych tendencjach, ale przede wszystkim forum otwartej dyskusji na temat obecnego stanu sektora i jego perspektyw, także w kontekście zmian w otoczeniu prawnym, w sposób znaczący wpływających na funkcjonowanie biznesu, jak rozwiązania w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, podatku VAT na usługi komornicze, informatyzacja postępowań sądowych i egzekucyjnych w świetle nowego brzmienia Kodeksu postępowania cywilnego czy nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji maksymalnych odsetek. – Na obecnym etapie toczy się wiele procesów legislacyjnych regulacji, które będą miały wpływ na funkcjonowanie firm zarządzających wierzytelnościami w przyszłości. Podczas Kongresu z pewnością będziemy znali ostateczny kształt wielu z tych aktów prawnych, stąd będziemy w stanie określić skutki ich wejścia w życie dla branży. Od zawsze bowiem postrzegamy Kongres Zarządzania Wierzytelnościami jako miejsce, gdzie sygnalizujemy i rozmawiamy o najważniejszych regulacjach prawnych, które będą miały wpływ na prowadzenie biznesu– powiedział mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

Czytaj również:  Banki chcą przejąć rynek coraz popularniejszych chwilówek. Stawiają na szybkość i niższe koszty

Trendy obserwowane na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami wskazują, że jest on nadal postrzegany jako interesujący w zakresie inwestycji zagranicznych podmiotów finansowych. Równocześnie rodzime przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami coraz częściej rozszerzają zasięg swojej działalności na inne kraje europejskie. W związku z tym proces odzyskiwania należności coraz mocniej jest prowadzony j jako biznes globalny, a nie wyłącznie lokalny.

Jego liderzy znaleźli się w Radzie Programowej VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, która rozpoczęła intensywną pracę nad szczegółową agendę wydarzenia. W skład Rady weszło 14 reprezentantów banków, spółek zarządzających wierzytelnościami oraz organizacji samorządu finansowego, a jego Partnerem Merytorycznym będzie firma doradcza KPMG.

Mieczysław Groszek – Związek Banków Polskich