Ronson wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję

Tomasz Łapiński Ronson
Tomasz Łapiński, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Europe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Europe zdecydowało wczoraj o wypłacie zaliczkowej dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 0,09 zł na akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 17 marca, a dzień wypłaty dywidendy na 23 marca 2017 r. Dywidendą nie będą objęte akcje własne Spółki, które Ronson Europe odkupił w celu umorzenia od Global City Holdings pod koniec ubiegłego roku, i które właśnie zostały umorzone.

Wypłata zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł za akcję (łącznie prawie 14,8 mln zł) jest zgodna z rekomendacją zarządu oraz rady nadzorczej i jest możliwa dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Spółki. Ponadto, dzięki przyspieszeniu wypłaty dywidendy, wcześniej nastąpi ostateczne rozliczenie ceny, jaką Spółka otrzyma w związku ze sprzedażą projektu Nova Królikarnia w grudniu 2016 r. Ronson sprzedał ten projekt na rzecz Global City Holdings za łączną cenę 175,1 mln zł. Kwota prawie 140,9 mln zł została rozliczona w ramach transakcji odkupu przez Spółkę akcji własnych od GCH, a blisko 34,3 mln zł to płatność w gotówce. Bezpośrednio po sfinalizowaniu umowy Ronson otrzymał 24,4 mln zł, a 9,9 mln zł ma zostać zapłacone przez GCH po walnym zgromadzeniu w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r. Dzięki wypłacie dywidendy zaliczkowej, kwota 9,9 mln zł od GCH trafi do Spółki w najbliższych dniach.

Uchwalona dywidenda zaliczkowa przypadająca na jedną akcję jest wyższa niż rekordowa dotychczas dywidenda za 2015 rok wypłacona w ubiegłym roku (tj. 0,08 zł na akcję). Niewykluczone, że podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia podsumowującego 2016 rok akcjonariusze zdecydują o dodatkowej wypłacie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało także o powołaniu Panów Ereza Tika oraz Alona Havera na członków zarządu Spółki (jako Dyrektorów Zarządzających B), którzy zastąpili Panów Ereza Yoskovitza oraz Roya Vishnovizkiego. Zmian dokonano również w radzie nadzorczej Spółki. Do jej składu powołani zostali: Pani Mikhal Shapira oraz Panowie Ofer Kadouri i Alon Kadouri. Osoby te zastąpiły Panów Marka Segalla, Yaira Shilhava oraz Reuvena Sharoniego. Powyższe zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej są konsekwencją zmian właścicielskich, jakie zaszły w Ronson Europe pod koniec ubiegłego roku. Po odkupieniu przez Spółkę akcji własnych od GCH i ich umorzeniu, efektywny udział wiodącego akcjonariusza branżowego, tj. Luzon Group (d. U. Dori Group), wzrósł z niespełna 40% do około 66%.